El Conseller d’Interior es “compromet” a cobrir amb dotze efectius més les noves dependències de Manresa

by | jul. 5, 2024 | COMUNICATS ALTRES

En l’acte d’inauguració el Conseller afirma que, gràcies a l’increment de 40 efectius a l’ABP Bages es podran obrir aquestes noves dependències.

El passat 1 de juliol, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) denunciàvem en un comunicat, la manca d’efectius que patia l’ABP del Bages. Una manca d’efectius que provocava que, per obrir aquestes noves dependències del Passeig de la República, s’hagués de treure del servei ordinari, una patrulla com a mínim del servei ordinari de seguretat ciutadana.

Fruit d’aquest comunicat, els mitjans de comunicació van preguntar al Conseller Elena per la falta d’efectius denunciada, a la qual cosa aquest va justificar que Manresa havia tingut un increment de quaranta (40) efectius en els darrers quatre anys.  Així mateix, el Conseller d’Interior va assegurar que per aquestes noves dependències s’havia previst un total de vint (20) efectius, dotze (12) dels quals eren del cos de mossos d’esquadra.

Per tant i en primer lloc, ambdues organitzacions sindicals instem al Departament d’Interior i a la Direcció General de la Policia a publicar de manera immediata un oferiment que permeti cobrir de manera provisional aquestes nova “Comissaria de proximitat”, ja que hores d’ara només són dos els efectius que cobreixen (sense vehicle) aquest servei. Així mateix instem al DINT que per aquesta “Comissaria de Proximitat” s’inclogui una línia de comandaments operatius. No entendríem que en una nova comissaria no hi hagi la figura d’uns comandaments que gestionin el servei.

En quan a l’increment dels quaranta (40) efectius que segons el Conseller d’Interior ha tingut l’ABP Bages en els darrers quatre anys, des del SAP-FEPOL i SME-FEPOL neguem aquestes dades i denunciem que novament el Departament (de manera intencionada) fa una lectura esbiaixada, confonent a la ciutadania. Per què?

  1. Des de l’any 2020, la cobertura mínima de l’ABP Bages ha estat de cent setanta-set (177) efectius. En aquelles dates (desembre 2020), les dades d’ocupació de Manresa era de cent seixanta-set (167) efectius. Per tant deu (10) efectius per sota de la cobertura mínima que hauria de tenir Manresa.
  2. Per altra banda, recordem que el 6 de novembre del 2023, la Comissaria de Districte del Moianès passa a obrir-se durant les 24 hores del dia, essent la seva dotació de vint-i-set (27) efectius policials. Igual que ha passat ara amb el Passeig de la República, els efectius destinats a aquestes noves dependències es computen íntegrament des de l’ABP Bages.
  3. Els efectius que a dia d’avui estan destinats a la Comissaria de Manresa són cent vuitanta-quatre (184): cent seixanta-un (161) fent funcions de seguretat ciutadana i vint-i-tres (23) fent funcions d’investigació.

Per tot plegat, en atenció als punts anteriors, no són quaranta (40) com va dir el Conseller, sinó disset (17) els efectius que han incrementat l’ocupació de la Comissaria Manresa. No obstant, recordem que la cobertura mínima de l’ABP Bages ha de ser de 177 (marcada l’any 2020 sense que hagi estat revisada malgrat s’han assumit més funcions). És a dir 17 més!

Així doncs, des del SAP-FEPOL i des de l’SME-FEPOL demanem al Departament d’Interior que no confongui a la ciutadania i que sigui rigorós en la gestió i transmissió pública de les dades. Manresa hauria tingut un increment de 40 efectius més (44 per ser exactes) si tinguéssim en compte els que s’han destinat a la CD del Moianès. Però tots i totes sabem que aquests 27 efectius de la CD de Moianès no patrullen pels carrers de Manresa.

Per tant insistim en la necessitat d’incrementar la dotació d’efectius a l’ABP Bages per tal que l’obertura de noves dependències no vagi en detriment del servei ordinari de prevenció de delictes i seguretat ciutadana. Des d’ambdues organitzacions seguirem reivindicant (amb el rigor de les dades) el servei de seguretat que es mereix la ciutadania.

SAP-SME Junts, serem millors!