Èxit jurídic per lesions en acte de servei

by | nov. 17, 2022 | COMUNICATS ALTRES

Des dels serveis jurídics de l’organització sindical SME, havíem detectat que  massa sovint, membres del cos que havien patit lesions en acte de servei, no rebien cap compensació per les lesions sofertes.

Això succeïa, bé perquè l’actuació es tramitava per la via de judici ràpid, o bé, perquè en la decisió judicial, no s’incorporava el pronunciament sobre la responsabilitat civil causada amb la concreció de la quantia a indemnitzar.

Doncs analitzats aquests casos, hem adoptat una estratègia que està donant els seus fruits i, estem aconseguint que es revoqui la interlocutòria que dictava el sobreseïment de la causa, i s’ordeni la pràctica novament de diligències i conseqüentment la citació de l’agent al metge forense, per tal d’obtenir un pronunciament en relació amb la indemnització que correspongui a l’agent.

UN ALTRE ÈXIT CONSIDERABLE!

Sempre Mossos d’Esquadra