Les Comissaries de Granollers i Arenys exposades a altes temperatures

by | juny 21, 2023 | COMUNICATS ALTRES

Davant la substitució de les refredadores se’ns va assegurar que es minimitzarien els efectes de la calor. Avui denunciem que això no ha estat així.

Davant qualsevol canvi de període (estiu-hivern-estiu) les organitzacions sindicals del cos de mossos d’esquadra hem de denunciar les conseqüències que, pel mal estat dels sistemes de climatització, generen sobre temperatures. És per això que cada any SAP-SME-FEPOL han de denunciar-les dins l’àmbit del mateix Comitè de Seguretat i Salut Laboral del cos de mossos d’esquadra.

Així, el passat 7 de juny en la darrera Subcomissió delegada d’infraestructura del Departament d’Interior i per denúncies prèvies d’ambdues organitzacions sindicals, se’ns va anunciar la substitució de les màquines refredadores de les comissaries d’Arenys i de Granollers. Per aquest motiu, en el Comitè de Seguretat i Salut Laboral de 16 de juny SAP-SME-FEPOL vam insistir en la necessitat de fer una previsió acurada sobre les temperatures dels centres de treball, minimitzant les molèsties que aquesta substitució de màquines pogués generar.

És per això que des de l’Administració se’ns va assegurar que, durant el procés de substitució d’aquestes refredadores, es col·locarien provisionalment aparells portàtils d’aire condicionat. No obstant això, i malgrat el compromís assolit, s’han començat a substituir les refredadores, però d’aparells portàtils cap ni un.

Aquests fets estan provocant que les persones que es troben a l’interior d’aquestes comissaries es vegin obligades a aguantar temperatures per sobre dels 34 graus, la qual cosa pot allargar-se a conseqüència dels problemes que s’estan produint en la instal·lació de les noves màquines. Desconeixem per quina raó, des d’Infraestructures no s’ha autoritzat la instal·lació d’equips portàtils, però des del SAP-SME-FEPOL denunciem que aquesta decisió atempta contra la salut de les persones.

Un any més, i després de molts, les dues organitzacions sindicals hem de denunciar que tornem a tenir problemes de temperatures a les comissaries i que són les persones que es troben a l’interior (ja siguin treballadores, com detingudes, com ciutadania) que en pateixen les conseqüències. És per això que des del SAP-SME-FEPOL instem al Departament, que mentre no entrin en funcionament les noves refredadores, es col·loquin aparells portàtils que redueixin l’efecte de la calor.

De no fer-se i de no respectar-se la normativa és evident que haurem de donar trasllat d’aquesta situació a la mateixa Inspecció de Treball de la Seguretat Social.

SAP-SME Junts, serem millors!