TEMARI DEL CURS – OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC)

Objectius Metodologia del curs Avaluació

1 RECEPCIÓ I ACOLLIDA A L’OAC
1.1 Registre de visites de l’OAC
1.2 Protecció de dades de caràcter personal
1.3 Fitxers gestionats per la POLICIA
1.4 Sol·licitud de còpies de diligències policials
1.5 Dades de caràcter personal o policial
1.6 Presentació de persones en comissaria
1.7 Recepció de denúncies administratives
1.8 Recepció de denúncies civils
1.9 Denúncies de consumidors (OMIC/ACC)
1.10 SAQ (Suggeriments, agraïments i queixes de la PG-ME)
1.11 Autorització de menors per viatjar sols a l’estranger
1.12 Presentació de comunicacions de concentracions i/o manifestacions

2 FUNCIONAMENT INTERN DE L’OAC
2.1 Funcions del cap de l’OAC
2.2 Funcions del responsable de l’OAC
2.3 Funcions dels efectius de l’OAC
2.4 Arxiu de la documentació generada a l’OAC 2.5 Els llibres de l’OAC

3 INSTRUCCIÓ D’ATESTATS
3.1 Instrucció genèrica d’atestats
3.2 Resolució d’atestats policials
3.3 Instruments i efectes de la infracció penal
3.4 Membres de la Policia perjudicats per il·lícit penal 3.5 Declaració de persones detingudes
3.6 Petició d’inspecció ocular a Policia Científica

4 ORDRES POLICIALS I JUDICIALS
4.1 Formalització de requeriments judicials
4.2 Requeriment policial de detenció emès per la PG-ME
4.3 Assenyalament policial de detenció emès pel CNP / GC
4.4 Assenyalament policial de detenció per l’ERT o PFN
4.5 Ordre europea de detenció i lliurament i Ordre d’extracció passiva 4.6 Persones no reingressades o evadides de Centres Penitenciaris

5 TASQUES DE LES PATRULLES USC AMB RELACIÓ A L’OAC
5.1 La inspecció ocular al lloc dels fets
5.2 Sostracció / recuperació de vehicles
5.3 LO 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana
5.4 Altres casos
5.5 Oferiment d’accions a la DGP

6 COORDINACIÓ AMB ALTRES UNITATS
6.1 Policies Locals
6.2 Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat (FCSE)

BIBLIOGRAFIA