QUÈ PASSA AMB EL PERSONAL EN PRÀCTIQUES?

by | jul. 12, 2021 | COMUNICATS USC

Aquesta passada setmana es va publicar una nota adreçada al personal en pràctiques del CME.

En aquesta nota, s’informava que els tribunals qualificadors es reuniran el dia 2 de setembre de 2021 per aprovar els resultats de la fase de pràctiques i proposar al Secretari General el nomenament com a funcionaris de les persones aptes a la fase de pràctiques.

De la mateixa manera, també s’informava que aquest nomenament es preveu publicar-lo al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 14 de setembre.

Amb aquesta previsió, hi ha tres qüestions sobre les quals caldrà estar alerta:

1. NÒMINA

Inicialment estava previst que les pràctiques finalitzessin a finals de juliol o inicis d’agost i, per tant, la primera nòmina com a funcionari de carrera seria la nòmina d’agost.

Ara que es preveu que el nomenament no es produeixi fins el 14 de setembre, es posposa també el cobrament de la primera nòmina com a funcionaris de carrera, sempre i quan a dia 14 de setembre no s’hagi abans la nòmina. En aquest cas, tot plegat es podria endarrerir fins a la nòmina d’octubre.

Per tant, això implica que se seguirà cobrant un complement específic inferior al que es cobraria si ja es fos funcionari de carrera.

A l’SME estem realitzant gestions per tal que el tribunal qualificador es reuneixi a finals de juliol o inicis d’agost per evitar aquest problema i els dos següents dels que ara us en parlarem.

2. VACANCES

El fet de ser nomenats un mes més tard del previst inicialment provoca que les vacances com a funcionaris de carrera que s’hauran de gaudir posteriorment al nomenament siguin del període comprès entre el 14 de setembre (dia del nomenament) fins a 31 de gener de 2022 (darrer dia de l’any policial).

Les vacances gaudides fins a data 14 de setembre seran les compreses des de l’inici de la fase de pràctiques (28 juliol 2020) fins a la data en que inicialment estava previst finalitzar aquest període de pràctiques a finals de juliol o inicis d’agost. De fet, sobre aquesta previsió de finalització del període de pràctiques és sobre la qual es van demanar les vacances.

I ara que passa amb aquest període des de finals de juliol fins al 14 de setembre en què es perllonga el període de pràctiques i ni s’hauran fet vacances corresponents a la fase de pràctiques i les corresponents al posterior nomenament?

Doncs, per ara, si ningú es queixa, estan perdudes. De fet, l’Administració ni en parla i ho passa per alt.

Per aquest motiu, des de l’SME estem fent tot tipus de gestions per garantir que tot el personal de pràctiques pugui gaudir d’aquests dies que ara mateix han quedat en l’aire.

 

3. EL PROBLEMA MÉS GREU

Que passa ara si amb aquest perllongament de les pràctiques es comet alguna errada en el servei? Es poden suspendre igualment les pràctiques?

La resposta és rotundament SÍ. Almenys, fins al moment en què el tribunal qualificador es reuneixi el 2 de setembre, i l’assumpte ja és molt més discutible entre els dies 2 i 14 de setembre, moment de la publicació  al DOGC.

A tots els efectes, s’és funcionari en pràctiques fins al nomenament al DOGC i, per tant, si al llarg de tots aquests dies en què es perllonga el període de pràctiques sobre l’inicialment previst es cometen errades, es corre el perill d’acabar essent declarat no apte.

Resumin: es perllonga el període de pràctiques perquè les persones del tribunal qualificador han de marxar de vacances (evidentment, aquest és el motiu, diguin el que diguin) i per aquesta raó, es generen tots aquests problemes al personal en pràctiques.

No hi ha dret que es posi en perill la carrera professional dels treballadors i treballadores. 

A l’SME, com no pot ser d’una altra manera, farem tot el que estigui en les nostres mans per evitar tot aquest despropòsit.

Us informarem de les novetats.