Resum reunió CGIC 17 de maig de 2023

by | maig 19, 2023 | COMUNICATS REUNIONS

En data 17 de maig de 2023, el nostre sindicat va reunir-se en una nova reunió quadrimestral amb la CGIC al Complex Egara.

Els temes que es van tractar van ser els següents:

 • Nou model d’estructura de la DPC-UTPC: Informen que tot es troba ja preparat, però que se segueix en espera que s’aprovi el projecte i es faci efectiu. Aquesta modificació no es preveu que sigui efectiva pròximament, s’està pendent de la creació del Grup de Treball i possiblement s’haurà d’esperar als nous pressupostos.
 • Concurs d’Investigació: Informen d’un nou incompliment del què van acordar, aquest any no es farà efectiu un concurs de l’especialitat, ja que fa pocs mesos que es va resoldre el darrer. Possiblement, el proper concurs d’investigació es farà l’any 2024. Un cop més es menysté a les persones de l’especialitat. Està previst un cop obtinguin dades de les diferents vacants de, que surtin Oferiments per a cobrir les diferents vacants que s’observin.
 • Hores extres: Un cop més sol·licitem que existeix un problema d’excés d’hores acumulades i de manca d’hores extres, i que una solució al problema seria cobrir serveis concrets (dispositius, Perllongaments…) amb hores extres. Novament, tenim un greuge comparatiu amb altres unitats amb relació a la disposició de paquets d’hores extres, i manifesten que des de la CGIC se sol·licita l’adjudicació d’aquests paquets d’hores, però que des de la CGT responen que actualment tan sols hi ha contemplades segons els pressupostos dues partides concretes d’OER, una per a POEA i l’altra per al Pla d’Estiu.
 • Canvi del torn de vacances: Un cop realitzat l’estudi, des de la CGICV s’ha consultat als diferents Caps d’Àrees i d’Unitats per valorar la seva opinió. La proposta actual seria d’ampliar la presència mínima al 70% d’efectius. El següent pas serà la petició de validació d’aquesta proposta a la CSUCOT.
  Cal destacar que des de la CGIC informen que la proposta també inclou que els Caps d’Àrea podrien sol·licitar amb Informe justificat ampliar aquesta ràtio fins al 66% en casos concrets.
 • Efectius que no poden fer nits, que es troben en 2a activitat o jubilats: Altra vegada s’exposa la problemàtica que tenim una especialitat envellida. Des de la CGIC s’informa que són conscients de la problemàtica i que l’objectiu és rejovenir l’especialitat. Està garantida la 2a activitat a l’especialitat, però manifesten que aquestes places no es poden cobrir amb efectius nous. Informen que existeix un catàleg de places en segona activitat i que també estan definides les tasques que han de fer els efectius en segona activitat.
  En relació amb el futur magatzem continuen pendents d’un protocol de la Prefectura per poder posar-lo en funcionament.
 • Manca de respostes a molts dels punts tractats a les diferents reunions realitzades fins al moment:
  • Petició d’una Taula de negociació exclusiva d’Investigació: En aquest punt novament s’exposen les diferents problemàtiques que arrossega l’especialitat des de fa anys, concretament: és urgent i necessari una actualització del Complement Específic d’Investigació; trobar una solució a les excessives bosses d’Hores Acumulades dels efectius; disposar de paquets d’OER dins de l’especialitat.

L’SME i la resta dels sindicats representatius de la FEPOL presents en la reunió de la CGIC, INSISTIM novament en el fet que és necessari la formalització d’una taula de negociació pròpia per a tractar temes d’investigació i demanem a la CGIC que prengui part d’una forma més activa en aquesta petició. La resposta del Cap de la CGIC és la voluntat de participar en aquesta taula en cas que es dugui a terme, però que consideren que ells no han de participar en aquesta petició, donat que aquesta petició correspon únicament a les organitzacions sindicals.

Sempre Mossos d’Esquadra