REUNIÓ COMISSARIA GENERAL MOBILITAT 17 de febrer

by | febr. 25, 2022 | COMUNICATS REUNIONS, COMUNICATS TRÀNSIT

El passat dijous va haver-hi reunió entre la CGMO i els sindicats representatius.
Molts dels punts presentats pels sindicats no van tenir resposta i ens van emplaçar a traslladar aquests punts a altres reunions i comissions que existeixen actualment.
Per part de l’SME, ens hauria agradat poder parlar d’aquests punts, i conèixer de primera mà l’opinió i els informes fets dels diferents comandaments de la CGMO, però no va ser així. Des del nostre sindicat, creiem que és important que en aquestes reunions es pugui parlar d’aquests temes, i veure que tots estem lluitant en el mateix sentit.

ASA:


Noves instal·lacions i millores en les actuals: Ens comenten que les noves instal·lacions ja estan arreglades i que en un principi ens assignaven un espai limitat de l’edifici i finalment tot l’edifici serà per CME. Ara queda pendent la signatura del conveni entre DGP i AENA per tal que la DGP comenci a treballar a l’edifici per tal de fer-lo operatiu. Encara no podem parlar de terminis per tenir finalitzades aquestes obres.
• Manca de caporal a UI: Ens comenten que ja han fet la petició de tenir un segon caporal.

POLICIA MARÍTIMA:


• Manca de pagament de les indemnitzacions pendents de la formació obligatòria als companys de l’Ametlla de Mar: Des de l’SME traslladem aquest punt a la CGMO, ja que creiem que han de ser conscients d’aquesta problemàtica i que no s’ha pogut solucionar a la RPTE. Per desgràcia, ens comuniquen que aquest punt no depèn d’ells i ens traslladen que l’hem de continuar reclamant a la RPTE. I així farem, és inadmissible que els companys de l’Ametlla siguin els únics que encara no han cobrat aquestes indemnitzacions després de pràcticament un any.
• Efectius, possible convocatòria de nou concurs i quadrants: ens comuniquen que els efectius són els adients i són els que es va designar amb el Pla de creació de la Policia Marítima i ara per ara no es preveu cap modificació. Respecte al concurs no està previst al cronograma actual, però en el cas que fos necessari es parlaria en pròximes reunions amb la SRRHH. En referencia als quadrants, per temes operatius no està previst cap canvi.
• Manca de vehicles adients: Denunciem que els vehicles actuals tipus turisme que fan servir a l’especialitat no són els adients i que haurien de ser substituïts per vehicles tipus pickup. Ens comuniquen que traslladem aquest punt a la subcomissió pertinent.
• Arribada d’embarcacions pendents: ens comuniquen que l’entrega de caiacs finalment no està previst i que en referència a embarcacions ens comuniquen que en pocs dies es farà la recepció operativa de la nova embarcació que anirà a Vilanova i la Geltrú.
• Manteniment físic i entrenament en jornada laboral: Sol·licitem millores i planificacions d’aquest entrenament (sobretot de salvament) en jornada laboral, ens transmeten que s’està creant un grup de treball al respecte per tot el CME.

ASTMET:


• Ubicació de les noves dependències d’ASTMET: La CGMO ens trasllada que comparteix aquesta problemàtica i va traslladar aquesta problemàtica a la Prefectura, més quan ara mateix tenim un concurs en marxa i la gent hauria de saber on estaran situades aquestes dependències. Ara per ara, encara no s’ha pres aquesta decisió i ens diuen que les places d’ASTMET no estan assignades a una comissaria en concret, sinó a la localitat de Barcelona, i continuarà sent així.
• Cobertura de les guàrdies regionals (UI): ens confirmen que no hi han d’entrar a la roda de guàrdies regionals de Barcelona.
• Problemàtiques amb el control de les jornades de paisà dels companys: ens traslladen que es mirarà que ha pogut passar en el cas que existeixin aquests desajustos en els dies treballats de paisà per part dels companys, a l’hora de reclamar el val de roba.

TRÀNSIT:


• Tancaments de sectors de trànsit: Des de l’SME demanem informació sobre els informes elaborats per part de la CGMO i la DT sobre aquests tancaments, per saber si van en la línia del nostre sindicat de NO TANCAR cap sector. El Cap de la CGMO ens comunica que aquest punt s’ha de tractar al Consell de Policia i ens informa que l’informe ja està tancat i enviat a la Prefectura, però que com és un tema elevat, no ens pot donar aquesta informació de si els seus informes van en la línia del que pensem els sindicats.
• Efectius de trànsit: Des de la CGMO ens manifesten que s’han fet informes en què s’ha demanat de manera formal un increment d’efectius a les diferents ART. En aquest sentit, ens alegrem que siguin conscients d’aquesta problemàtica. Ens comuniquen que actualment som 1148 efectius de trànsit, dels quals 793 estan assignats a escamot. Tenim 247 agents que estan amb situacions especials (segones activitats, baixes llargues, alliberats sindicals, reducció de nits…).
• Petició de concurs general per aquest 2022: Des de l’SME una vegada es va fer públic el nou cronograma de 2022 i vam veure que no estava planificat cap concurs de trànsit, vam adreçar escrit a la SRRHH per tal de demanar aquest concurs, a causa de la situació crítica que pateix l’especialitat. Al respecte ens informen que està pendent una reunió amb la SRRHH per tal de poder sumar algun concurs per necessitat, i un dels que està a sobre de la taula serà el de trànsit.
En el cas que no tiri endavant, es demana que es faci un oferiment de places. Aquest oferiment o concurs sempre es faria un moviment prioritari dels efectius que ja estan a l’especialitat. La mancança d’efectius en general, i sobretot als sectors que volen tancar i el sector de Vielha fa que actualment no es puguin cobrir els serveis, o si es cobreix, es cobreix amb companys d’USC, que no tenen la formació i experiència adient.
• Moviments pendents de sectors i Vector: Demanem informació sobre els moviments pendents del Sector de Sabadell i el Vector de Mollet. Ens diuen que estan a l’espera de les decisions de la nova Prefectura, i encara no tenen cap resposta al respecte.
• Manca de vehicles i millores als actuals: Ens comuniquen que traslladem aquest punt a les subcomissions de materials.
Encara que tenim aquesta resposta, fem arribar la queixa de l’estat actual del parc mòbil i dels vehicles, ja que creiem convenient que els Caps de la CGMO i la DT han de ser conscients d’aquestes problemàtiques i no traslladar-les a altres reunions.
• Manca de material i millores en uniformitat: Tornen a incidir que traslladem aquest punt a les subcomissions de material i uniformitat. Ens informen que són sensibles i coneixedors d’aquests temes, però no es poden tractar en aquestes reunions.
Des de l’SME tornem a insistir en la denúncia que es va fer a la DT respecte a els problemes que tenen els companys de trànsit a l’hora de demanar material i que els ve denegat per part de l’administració, com per exemple les botes de membrana que es deneguen pel simple fet de tenir botes de motorista. La DT ens dona la raó en aquest aspecte i ens comunica que es tracta d’una errada d’interpretació i ja s’han fet les gestions per tal que els companys que demanin les botes els hi siguin assignades sense cap dificultat.
Respecte a la manca de pantalons operatius, ens comuniquen que fins que no es faci entrega de la nova uniformitat del CME no ens donaran cap pantaló, per tant, només es pot fer ús del pantaló de motorista.

• Model organitzatiu i operatiu de les ART: Ens informen que de cara a la propera modificació del Decret d’estructura els informes de la CGMO és que les ART han de formar part de la CGMO i treballen en aquesta línia, igualment des de la DT ens manifesten que les directrius que marca la DT (tècnica) són iguals per totes les ART.
• Regulació de motocicletes i controls en funció de les temperatures: Des de la CGMO ens traslladen que els caps de les ART tenen directrius clares en aquest aspecte i que no cal regular res, i si detectem alguna cosa diferent, li podem traslladar.
• Problemàtica UOM: Després del concurs d’UI ens comuniquen que el 95% es quedarà amb plaça definitiva. Des de l’SME creiem que aquestes places eren insuficients i que s’hauria d’incrementar les plantilles.
• Reconeixement de llocs de treball com a Cap d’accidents i Cap de l’OT: La CGMO comparteix aquesta situació i s’han realitzat els informes favorables al respecte per tal que siguin reconegudes a la RLT, i s’espera que amb la modificació del Decret d’Estructura es pugui resoldre aquesta problemàtica.
• Hores extres- VAR15: Tornem a insistir en la necessitat de potenciar serveis en dies festius, caps de setmana i serveis com els “conejats” amb hores extres i VAR15.
Ens comuniquen que VAR15 està regulat per la llei de taxes i queda molt clar que es pot cobrir i que no, i que les OER estan més orientades per part de la Prefectura a temes antiterroristes.
En referència als conejats és veritat que antigament es feia en VAR15, però posteriorment es va veure que no es podia cobrir per la llei de taxes. De totes maneres, ens diuen que la intenció és que es deixin de cobrir els conejats i no calgui la presència d’efectius de trànsit.

Sempre Mossos d’Esquadra