Reunió de negociació de 18 de gener del 2023

by | gen. 19, 2024 | COMUNICATS REUNIONS

En la reunió d’ahir SAP i SME, juntament amb la resta de sindicats de la FEPOL, vam defensar un projecte de pla de carrera professional propi per a totes les persones membres del CME sense exclusió.

Ahir es va dur a terme una nova reunió de negociació en la qual únicament es va parlar de Pla de Carrera Professional. Veient la proposta de pla de carrera que ens havia presentat l’Administració en la primera reunió de la segona fase de la negociació, els sindicats de la FEPOL vam decidir presentar una proposta pròpia.

Recordem que la primera proposta de l’Administració únicament valora tres requisits a complir íntegrament per anar superant nivells (PGA-07, formació ISPC i manteniment de les condicions psicofísiques) amb la qual cosa, totes les persones membres del cos de mossos d’esquadra haurien d’acreditar un únic perfil professional basat en aquests tres ítems.

Per contra, en la reunió d’ahir els sindicats de la FEPOL vam presentar una proposta pròpia de PCPH que per contra d’exigir requisits, contempla l’acreditació de mèrits per anar superant els estadis. En definitiva, a diferència del PCPH proposat pel Departament d’Interior nosaltres proposem:

  • El PCPH ha de poder aplicar-se a totes les persones membres del cos de mossos d’esquadra sense excepció. Recordem que l’Administració (de moment) dona un tracte diferenciat (ja que els exclou) a les escales executiva, superior, facultatius i tècnics.
  • La consolidació dels diferents nivells del PCPH ha de ser de caràcter permanent i, una vegada s’ha assolit el nivell, es consolida amb caràcter permanent. És a dir, una vegada s’acrediten els mèrits per passar de nivell, no cal tornar-los a acreditar. A diferència de la nostra proposta, l’Administració planteja que anualment els mossos superem el PGA07, assolim la formació de l’ISPC i mantinguem les nostres capacitats psicofísiques.
  • S’han de complir dos requisits per ascendir de nivell: serveis prestats (antiguitat) i puntuació mínima d’un ampli catàleg de mèrits (el qual s’hauria de definir).
  • Cadascun dels nivells del PCPH portarà associat un COMPLEMENT RETRIBUTIU que es percebrà mensualment (per 14 pagues) i amb unes quanties equiparables a la que estan percebent altres col·lectius (com per exemple son els mestres)
  • El PCPH s’ha d’aplicar amb caràcter retroactiu per la qual cosa s’hauria d’enquadrar a tothom en un nivell inicial.
  • No considerem que el manteniment de les condicions psíquiques hagi d’anar associat a la percepció de les retribucions associades al PCPH. Patir o no patir una malaltia mental és aliè a la voluntat individual de la persona i per tant no ho considerem oportú.

Per les diferències de model, entre el PCPH presentat pel DINT i el nostre, en la reunió d’ahir només es va parlar d’això: de model! I és que de moment les diferències son considerables. Per tant, el DINT estudiarà les propostes presentades i ens donarà retorn en una nova reunió a fi de consensuar un únic model de PCP.

SAP-SME Junts, serem millors!