Reunió extraordinaria subcomissió materials 5 de juliol del 2022

by | jul. 6, 2022 | COMUNICATS REUNIONS

La reunió ha estat per tractar únicament sobre la situació actual dels cascos de motoristes de trànsit i de seguretat ciutadana. La licitació que es va fer per la substitució d’aquests va ser impugnada.

Aquesta licitació constava de dues partides:

  • Un primer lot de 650 cascos per a motoristes de trànsit i 250 cascos per a motoristes de seguretat ciutadana que s’havia d’entregar aquest estiu.
  • Un segon lot de 650 cascos per a trànsit i 250 cascos per a seguretat ciutadana que estava previst entregar l’any vinent.

De les dues empreses que van quedar en la licitació SHOEI i SCHUBERTH, una ha presentat recurs. Davant aquest recurs que comportava una dilació en el temps a l’hora de la seva finalització (recurs, tribunal de contractació…) la Divisió Tècnica ha considerat més adient anul·lar aquesta licitació i fer-ne una de nova.

Aquesta nova licitació seria per al lot sencer, és a dir, 1300 cascos per a trànsit i 500 cascos per a seguretat ciutadana i es materialitzaria en el tercer trimestre de 2023.

Un casc és un EPI i com tal, no ha de ser subjecte a interpretacions i ha de complir estrictament amb la normativa.

En conseqüència, per solucionar la situació actual, la Divisió ha acordat amb les empreses Shoei i Schuberth la revisió dels cascos que hagin caducat, per tal d’allargar la seva vida útil de la següent manera:

  • Ara es revisaran 350 cascos Shoei en tres dates diferents, concretament, els tres dimarts d’aquest mes de juliol.
  • També es revisaran 50 cascos Schuberth en una sola vegada.

En tots els supòsits, si es dóna el cas que algun d’ells no obtingui la certificació corresponent, la Divisió es compromet a substituir-los per un de nou.

Sempre Mossos d’Esquadra