Reunió Regional RPP 1 de Juny del 2022

by | juny 7, 2022 | COMUNICATS REUNIONS

A l’inici de la reunió, el cap de la regió ens informa sobre les peticions fetes en anteriors reunions en respecte a les dates i hores per a les pràctiques de tir.
En aquest aspecte, se’ns informa que per temes contractuals, les pràctiques de tir s’han d’efectuar sempre en franja horària de matins.
Les línies de tir passaran de 6 a 8 persones, i amb aquesta mesura serà possible que del 15 de desembre al 15 de gener, i els mesos de juliol i agost, no hi hagi pràctiques de tir.
Al marge de les limitacions per dates, el tir tampoc es realitzarà com venia succeint fins ara, davant condicions de climatologia adversa.

Feta aquesta introducció, s’ha iniciat la reunió de la qual us traslladem els següents punts:

Seguretat comissaries RPP. Actuacions pendents en curs

 • Des d’Administració ens informen que amb les últimes actuacions que es van fer en els halls d’entrada a Tàrrega i Cervera, ara per ara, no hi hauria més millores a realitzar.

Obres diverses a la RPP

Des d’Administració regional, hi ha feta petició a Infraestructures amb les obres que hi ha pendents de realitzar.

 • Vestidors: S’ha fet incís en el problema d’espai en els vestidors de diferents comissaries de la RPP. Un problema s’agreuja en els vestidors femenins. Des de regió es manifesta que aquesta incidència ha estat traslladada als respectius òrgans competents. En reunió tinguda dia 2 de juny amb Infraestructures, se’ns ha informat que a Lleida i Tàrrega s’instal·laran mòduls per pal·liar aquesta manca d’espai.
 • Despatxos OAC Lleida: De moment, no hi ha previsió que durant el 2022 hi hagi cap reforma. La prioritat serà la redistribució d’espais.
 • Balaguer. Locutoris i vestidors femenins: Des de RPP està també com una de les prioritats. Serà des d’Infraestructures quan decideixin i estableixin terminis a la possible millora.
 • Mòduls Mollerussa: Els mòduls que falta, la previsió és que en el termini d’unes 6 setmanes arribin i posteriorment puguin ser instal·lats.

Incidències en Infraestructures, etc

 • Aigua calenta Lleida: Des d’Administració lamenten la molèstia que l’avaria va causar. La caldera era relativament nova, del 2020. L’abril del 2022, estant en garantia, es va espatllar una vàlvula de gas. El problema va ser el llarg termini en l’abastiment de la peça causant de l’avaria que va tardar dies en arribar.

Eficiència energètica

 • Previsió que s’instal·lin plaques solars que aniran connectades a equip d’aerotèrmica que donarà suport a la caldera. En el cas de Lleida, donat que ja hi ha feta instal·lació de làmines exteriors per millorar la temperatura de les dependències, la millora de l’aïllament consistirà en canviar les finestres exteriors. Una mesura aquesta prevista a llarg termini amb possible previsió per al 2026.

Afectació del pla d’estiu a la RPP

 • En aquest cas, insistim en una qüestió cabdal entre els efectius de pràctiques. A l’espera de concrecions de SGRH, des de la regió se’ns informa que 24 de les persones en pràctiques de la RPP marxaran al Pla d’Estiu del 27 de juny al 4 de setembre. Finalitzat aquest període, la previsió és que retornin al seu destí.
 • En conseqüència, del 27 de juny al 15 d’agost hi haurà menys efectius a disposició de la regió. La previsió és que a partir del 15 d’agost, amb la incorporació de la nova promoció es produeixi una recuperació parcial o total d’efectius.
 • Des de l’SME emplacem a l’adopció de mesures, amb llistes voluntàries d’agents per a treballar, on s’apliquin incentius laborals per tal de minorar i evitar al màxim les possibles denegacions en permisos que es puguin produir en aquest període d’estiu.

Funda pistola Beretta agents pràctiques RPP

 • Des d’administració de la regió no poden aportar cap mena d’informació nova al respecte. Els carregadors s’han subministrat i la funda hi ha previst fer el canvi però no tenen dates.

Altres qüestions

 • Incidències Taser: Des de regió informen que les incidències en les gravacions encara no estan resoltes. Que tot i així, les referenciades pistoles es poden continuar agafant.
 • Manca Caporals Regió: Son coneixedors de la qüestió. Al lloc on més en manca és a Mollerussa, fins al punt que el mateix cap de la RPP afirma que els 2 primers caporals que vinguin a la regió aniran a Mollerussa.
 • Vehicles trànsit i material: La demarcació de la RPP també pateix les conseqüències de tenir un parc mòbil antic i amb mancances de material.
 • Externalització arxiu: Ja s’han retirat 841 caixes de Lleida. Se’n retiraran 500 cada any, solucionant els problemes d’espai que hi havia.

Per a qualsevol qüestió o suggeriment, no dubtis en contactar-nos

Sempre Mossos d’Esquadra