SAP i SME reclamem la modificació de la Instrucció d’indemnitzacions per raó de servei

by | set. 26, 2023 | COMUNICATS ALTRES

En un escrit adreçat a la SGRH les dues organitzacions sindicals hem demanat recuperar el límit geogràfic que existia previ a la Instrucció 8/2013.

El Decret 138/2008 regula el règim d’indemnitzacions per raó de servei per a totes les persones funcionàries de la Generalitat de Catalunya. No obstant per a les persones membres del cos de mossos d’esquadra, i a diferència que la resta de la Funció Pública, ens regula aquest règim la Instrucció 8/2013, de 27 de març.

De manera restrictiva i suposant per tant un greuge comparatiu amb la resta de treballadors i treballadores públics, el Departament d’Interior va canviar diversos requisits per poder tenir dret a les indemnitzacions per raó de servei, entre els quals, destaca la modificació dels límits geogràfics de referència.

Recordem que previ a la Instrucció que retallava els nostres drets, el límit geogràfic era la comarca mentre que una vegada va entrar en vigor, el límit geogràfic va passar a coincidir amb l’àmbit territorial.

Per aquesta decisió, i justificant-ho per la profunda crisi econòmica que patia el país, les persones membres del cos de mossos d’esquadra, en especial aquelles que tenen límit territorial regional, van deixar de percebre indemnitzacions (especialment manutencions). Per tot plegat les àrees regionals de trànsit, les àrees regionals de recursos operatius, unitats regionals de policia administrativa, sales regionals de comandament, unitats regionals de proximitat i atenció al ciutadà, la resta d’unitats centrals amb seu diferent a la del Complex Central de Sabadell en van sortir clarament afectades.

I ara que ja s’ha superat de llarg aquella crisi, ara que els preus dels dinars i sopars a la restauració s’estan disparant i un llarg etcètera de condicionants què?

Doncs des del SAP i des de l’SME considerem que ha arribat el moment de tornar a l’antiga referència de la comarca com a límit geogràfic. Creiem que superada la situació econòmica que va provocar les greus retallades econòmiques cal recuperar la normalitat.

És per això que des d’ambdues organitzacions sindicals hem adreçat un escrit a la Subdirecció general de recursos humans reclamant la modificació de la normativa actual per tal que així, els efectius policials que per necessitats del servei es veuen obligats a desplaçar-se llargues distàncies dins del seu àmbit territorial (algunes de les quals superen els 100 km), puguin tornar a percebre les indemnitzacions que fins el 2013 van estar rebent.

SAP-SME Junts, serem millors!