Volta Catalunya. Malestar territorial

by | febr. 23, 2024 | COMUNICATS TRÀNSIT

Denunciem els criteris per seleccionar a les persones de trànsit que formaran part de l’operatiu Volta a Catalunya 2024 i reclamem millorar-los pels següents anys.

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) hem adreçat escrit a SGRH per donar trasllat de la decisió en com s’han escollit els efectius per la Volta.

Caldria considerar que les hores extraordinàries s’haurien de repartir tenint en compte les Àrees Regionals de Trànsit (ART) del territori amb criteris de proporcionalitat, voluntarietat, equitat, igualtat d’oportunitats, transparència i publicitat.

En relació a les grans voltes ciclistes, aquests criteris quedaven recollits en la Directriu 4/2011 de 18 d’agost de 2011  de la Divisió de Trànsit sobre els criteris de selecció d’integrants de l’especialitat de trànsit per participar en dispositius esportius/proves ciclistes que afectin a més d’una ART.

Aquest any, la CGMO ha optat per obviar aquesta Directriu i ha escollit les persones especialistes de trànsit que formaran part de l’operatiu de la Volta a Catalunya 2024 tenint en compte un únic criteri:

  • El quilometratge realitzat en motocicleta en l’últim exercici.

Això ha comportat que gran part dels especialistes que van a la volta siguin de l’ART Metro Sud i ART Girona.

Per contra en Àrees Regionals de Trànsit com Pirineu, Terres de l’Ebre i Central no tindran cap especialista que hi sigui present. Altres ART com Ponent sols un únic agent, Metro Nord amb quatre i Tarragona amb sis, tancarien les dades de què disposem.

Des del SAP-FEPOL i SME-FEPOL, denunciem que el criteri  tingut en compte no és adequat i, ha creat un sentiment de menyspreu a molts especialistes d’arreu del territori, més quan la utilització o no de la motocicleta per realitzar el treball ordinari no depèn només de la voluntarietat dels agents.

Existeixen diversos motius pels quals no es patrulla en motocicleta i, que son aliens als professionals que formem part de l’especialitat com poden ser:

  • Circumstàncies climàtiques i estacionals (hiverns Pirineu, Ponent, estius a Terres de l’Ebre, Ponent, …).
  • Circumstàncies territorials (característiques del territori).
  • Estat del parc mòbil (manca de motocicletes o el lamentable estat de les mateixes als diferents sectors de trànsit, les motos noves no solen arribar als sectors més petits).
  • Circumstàncies del material i uniformitat necessària per circular en motocicleta (ex. cascs caducats).
  • Disponibilitat de recursos humans, nombre d’efectius en un sector de trànsit petit (amb pocs efectius –poques patrulles- difícilment sortiran planificades les bòxers).
  • Circumstàncies de planificació referent als vehicles (hi ha ARTS que planifiquen el servei de motocicleta amb més freqüència que d’altres tenint en compte les necessitats de servei).
  • I així altres qüestions que influeixen.

Aquest 2024, la selecció dels efectius ja està feta i comunicada. A partir d’aquí, cal establir i publicar uns criteris clars i inequívocs que tinguin en consideració a totes les ART del territori a l’hora de poder fer un repartiment més equitatiu dels efectius de l’especialitat en esdeveniments d’aquesta i altra tipologia anàloga.

SAP-SME Junts, serem millors!