Al Cos de Mossos d’Esquadra, aquest ítem, ve establert per l’Acord de Govern 193/2006, de 31 d’Octubre, d’aprovació de les condicions de treball del funcionaris del CME de la Generalitat de Catalunya.

No funciona com en altres grups de funció pública. En el cas de moss@s, enlloc de tenir dies addicionals de vacances, es retribueix amb una quantitat econòmica en un pagament únic anual a la nòmina de juny. El concepte en nòmina és el de premi de vinculació. Aquest premi per vinculació consisteix en una gratificació econòmica.

L’any 2021, cada mòdul es valora en un import de 121’69 euros, i es retribueix d’acord amb els següents trams:

  • Entre 15 i 19 anys de servei efectiu en el cos, ambdós inclosos: 1 mòdul.     121 euros.
  • Entre 20 i 24 anys de servei efectiu en el cos, ambdós inclosos: 2 mòduls.   243 euros.
  • Entre 25 i 29 anys de servei efectiu en el cos, ambdós inclosos: 3 mòduls.   365 euros.
  • Entre 30 i 34 anys de servei efectiu en el cos, ambdós inclosos: 4 mòduls.   486 euros.
  • 35 anys o més de servei efectiu en el cos: 5 mòduls.    608 euros.

Un dia addicional de vacances és substituït pels mòduls que corresponguin.

Fins a la data, s’ha denegat la possibilitat que aquells agents interessats/des en gaudir dels dies de vacances addicionals, poguessin fer-ho. Per tant, actualment el sistema de percepció de retribució econòmica en mòduls, és el que s’estableix per a tothom de moss@s d’esquadra.