Altre any sense FAS i ajuts al menjar

by | juny 14, 2022 | COMUNICATS ALTRES

Aquest passat divendres 10 de juny de 2022 s’ha publicat l’ORDRE ECO/135/2022, de 8 de juny, per la qual es dicten les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2023.

Segons recull aquesta Ordre, pel que fa a l’estat de despeses, amb caràcter general, no es pot consignar cap dotació pressupostària en els conceptes “Ajuts al menjar” i “Fons d’Acció Social”.

Per tant, després de molts anys en què tenim retallats aquests preceptes, un any més ens quedarem sense tenir-ne dret.

Evidentment, els polítics que son qui decideixen de retornar-nos aquest dret o no, no son conscients del que significa, ja que ells amb les seves dietes estratosfèriques, tenen més que cobertes aquestes necessitats i no pateixen de primera ma les retallades com sí que les patim la resta de treballadors/res.

Des de l’SME continuarem insistint de forma incansable perquè aquests drets es recuperin com més aviat millor.

Sempre Mossos d’Esquadra