CANVIS EN ALGUNS PERMISOS II

by | abr. 6, 2021 | COMUNICATS ALTRES

Amb més retard del que caldria esperar, finalment s’han publicat els nous Criteris de tramitació de llicències, permisos, reduccions de jornada i absències del CME.

Les novetats normatives a destacar són les que us detallem a continuació: 

Permís per mort, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi de repòs domiciliari:  S’ha introduït una modificació en el tractament d’aquest permís, en el sentit ha estat ampliat amb dos nous supòsits de fet: l’hospitalització i la intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi de repòs domiciliari, tal com consta a l’apartat 4.9 del document de Criteris. 

Modificació del permís per lactància d’un fill/a menor de dotze mesos:   A partir del dia 1 de gener de 2021, la compactació del permís de lactància d’un fill/a menor de dotze mesos, es podrà gaudir únicament a partir de la finalització de la totalitat del permís per naixement, adopció, guarda, acolliment o del progenitor diferent de la mare biològica respectiu (apartat 4.7 del document de criteris). 

Nova regulació del permís de naixement per a la mare biològica, del permís per a la persona progenitora diferent de la mare biològica i del permís per acolliments o adopcions:  Per a fills/es nascuts/des a partir de l’1 de gener de 2021 serà de setze setmanes en tots els supòsits, sis setmanes de les quals s’hauran de gaudir de manera obligatòria i ininterrompuda a continuació del fet causant. En aplicació d’aquesta mesura, ja consta en la nova versió dels Criteris de gaudiment de permisos del CME una redacció adaptada aquesta regulació, en el sentit que el permís per naixement i cura de menor, descrit a l’apartat 4.4 (pàg. 15 del document de Criteris), unifica i inclou aquestes modalitats de gaudiment en els supòsits de naixement, acolliments o adopcions, segons qui sigui la persona progenitora que gaudeix del permís, a diferència de la versió anterior dels Criteris, la qual descrivia a títol individual aquestes diferents modalitats de permís. 

Increment del nombre d’hores d’assumptes personals: Passen a ser de 68 hores. 

Tramitació per ATRI de la reducció de jornada per atendre una/a fill/a menor de 18 anys afectat de càncer o malaltia greu:  El DAD 81 deixa d’estar vigent.