Comitè de seguretat i salut laboral 23 de setembre del 2022

by | set. 27, 2022 | COMUNICATS SALUT LABORAL

Us donem trasllat de les qüestions tractades en la reunió:

Vigilància de la Salut

Es continua estant sota mínims respecte als metges que fan aquest servei. Tot i l’oferta de contractació de tres professionals per ampliar les places de vigilància de la Salut per part del departament, aquestes fins a la data han quedat desertes. Actualment, només hi ha dos metges prestant aquest servei, la doctora Garcia i el doctor Suárez. Se sol·licita a la Subdirecció que actualitzi la informació a la Intranet corporativa.

Exàmens de salut laboral

S’han sol·licitat 1301 exàmens a Barcelona, 388 a Girona, 304 a Tarragona i 293 a Lleida fent un total de 2286. Tot i haver millorat respecte del darrer any, els números continuen sent baixos respecte al nombre total de treballadors/res que poden realitzar aquests exàmens. Des de SGRH, novament es fa incís a què les dades d’aquests exàmens de salut, únicament són tractades a Vigilància de la Salut Laboral.

Anàlisi de les dades

  • Absentisme laboral es troben dintre dels paràmetres normals.
  • Covid 19 pràcticament inexistents.
  • Lipoatròfia (actualment 7 casos en seguiment).
  • Sinistralitat laboral. Es requereix un estudi entre regions i col·lectius més acurat per intentar esbrinar com es pot reduir aquest tipus de sinistralitat i on cal incidir en l’àmbit de prevenció.

Actuacions en suport psicològic

Hi ha hagut 45 emergències, amb 33 casos nous. S’ha fet un seguiment a 326 persones, 275 de les quals, han estat ateses. S’estan fent 7 avaluacions per retirades d’arma i 82 seguiments. Es presenta al nou responsable del Gabinet de Suport Psicològic del Departament, el Doctor Vilardell. Iniciat aquesta primavera, el programa està en ple funcionament. Més endavant s’analitzarà els resultats .
Es facilitarà informació del programa dins Intranet (mitjançant pestanya fixa), per tal que qualsevol usuari li sigui fàcil de contactar i activar.

Prevenció suïcidi

Actualment, ja s’ha iniciat el grup de treball de prevenció de suïcidi dintre del CME, i serà aquest últim trimestre de l’any quan es reuneixi el grup de treball d’avaluació de riscos psicosocials del CME.

Planificació activitat preventiva

Informen que ens convocaran en el mes vinent per tal de planificar l’activitat preventiva per al 2023. Entre altres qüestions (exposicions climatològiques, avaluacions i estudis ergonòmics de llocs de treballs…

Sempre Mossos d’Esquadra