TEMARI DEL CURS INTRODUCCIÓ A LA CRIMINOLOGIA

Objectius

Metodologia del curs

Avaluació

INTRODUCCIÓ

1 LA CRIMINOLOGIA I LA SEVA RELACIÓ AMB ALTRES DISCIPLINES

1.1 Definició i mètodes de la criminologia

1.2 Objecte d’estudi

1.3 Criminologia, política criminal i dret penal

 

2 DE L’ESCOLA CLASSICA A LA TEORIA D’ELECCIONS

2.1 Principals ides teòriques

2.2 Conseqüències de política criminal

2.3 Plantejaments actuals

2.4 Conseqüències de política criminal (Plantejaments actuals)

 

3 TEORIES BIOLOGIQUES: DE L’ESCOLA POSITIVA A LA TRANSMISSIÓ GENÈTICA DE LA DELINQÜÈNCIA

3.1 Principals idees teòriques de l’Escola Positiva italiana S.XIX

3.2 Conseqüències de política criminal

3.3 Plantejaments actuals. Transmissió genètica de la delinqüència

3.4 Conseqüències de política criminal

 

4 TEORIES ECOLOGIQUES: L’ESCOLA DE CHICAGO I ELS SEUS CONTINUADORS EN ELS 80

4.1 Principals dees teòriques: (Shaw Mckay, anys 50)

4.2 Conseqüències de política criminal: la prevenció als barris

4.3 Conseqüències de política criminal: deteriorament físic, integració social i prevenció
circumstancial

 

5 TEORIA DE L’ASSOCIACIÓ DIFERENCIAL

5.1 Principals anades teòriques (Edwin Sutherland, any 20 a 40)

5.2 Incorporació dels delictes de coll blanc com a objecte d’estudi

5.3 Conseqüències de política criminal

5.4 Plantejaments actuals: les teories de l’aprenentatge social

5.5 Conseqüències de política criminal

 

6 TEORIA DE L’ANOMIA

6.1 Principals dees teòriques (Robert Merton): desequilibri entre aspiracions i oportunitats

6.2 Conseqüències de política criminal

6.3 Plantejaments actuals

6.4 Conseqüències de política criminal

 

7 TEORIA DE LES SUBCULTURES DELICTIVES

7.1 Principals ides teòriques (Cohen-cloward-olhin): subcultures expressives i instrumentals

7.2 Conseqüències de Política criminal

7.3 Plantejaments actuals

7.4 Conseqüències de política criminal

 

8 TEORIES DEL CONTROL

8.1 Principals ides teòriques: Hirschi

8.2 Conseqüències de política criminal

8.3 Plantejaments actuals: el baix autocontrol

8.4 Conseqüències de política criminal

 

9 LA PREVENCIÓ: MODELS TEÒRICS

9.1 Concepte i classes

9.2 Models teòrics de prevenció del delicte

 

10 MODELS DE RESPOSTA AL DELICTE