Introducció a la criminologia | 40h

FORMACIÓ CURSOS

Continguts

Contingut del Curs

1 LA CRIMINOLOGIA I LA SEVA RELACIÓ AMB ALTRES DISCIPLINES

1.1 Definició i mètodes de la criminologia
1.2 Objecte d’estudi
1.3 Criminologia, política criminal i dret penal

2 DE L’ESCOLA CLASSICA A LA TEORIA D’ELECCIONS

2.1 Principals ides teòriques
2.2 Conseqüències de política criminal
2.3 Plantejaments actuals
2.4 Conseqüències de política criminal (Plantejaments actuals)

3 TEORIES BIOLOGIQUES: DE L’ESCOLA POSITIVA A LA TRANSMISSIÓ GENÈTICA DE LA DELINQÜÈNCIA

3.1 Principals idees teòriques de l’Escola Positiva italiana S.XIX
3.2 Conseqüències de política criminal
3.3 Plantejaments actuals. Transmissió genètica de la delinqüència
3.4 Conseqüències de política criminal

4 TEORIES ECOLOGIQUES: L’ESCOLA DE CHICAGO I ELS SEUS CONTINUADORS EN ELS 80

4.1 Principals dees teòriques: (Shaw Mckay, anys 50)
4.2 Conseqüències de política criminal: la prevenció als barris
4.3 Conseqüències de política criminal: deteriorament físic, integració social i prevenció
circumstancial

5 TEORIA DE L’ASSOCIACIÓ DIFERENCIAL

5.1 Principals anades teòriques (Edwin Sutherland, any 20 a 40)
5.2 Incorporació dels delictes de coll blanc com a objecte d’estudi
5.3 Conseqüències de política criminal
5.4 Plantejaments actuals: les teories de l’aprenentatge social
5.5 Conseqüències de política criminal

6 TEORIA DE L’ANOMIA

6.1 Principals dees teòriques (Robert Merton): desequilibri entre aspiracions i oportunitats
6.2 Conseqüències de política criminal
6.3 Plantejaments actuals
6.4 Conseqüències de política criminal

7 TEORIA DE LES SUBCULTURES DELICTIVES

7.1 Principals ides teòriques (Cohen-cloward-olhin): subcultures expressives i instrumentals
7.2 Conseqüències de Política criminal
7.3 Plantejaments actuals
7.4 Conseqüències de política criminal

8 TEORIES DEL CONTROL

8.1 Principals ides teòriques: Hirschi
8.2 Conseqüències de política criminal
8.3 Plantejaments actuals: el baix autocontrol
8.4 Conseqüències de política criminal

9 LA PREVENCIÓ: MODELS TEÒRICS

9.1 Concepte i classes
9.2 Models teòrics de prevenció del delicte

10 MODELS DE RESPOSTA AL DELICTE

Cerca un curs

Més cursos de 40 hores

Delinqüència organitzada | 40h

L’objectiu d’aquest curs és impartir els coneixements bàsics sobre l’accidentalitat, les primeres actuacions que han de dur-se a terme en un accident de trànsit i el procediment d’actuació fins a l’arribada dels grups especialitzats.

Actuacions bàsiques de l’operador de sala | 40h

L’objectiu d’aquest curs és impartir els coneixements bàsics sobre l’accidentalitat, les primeres actuacions que han de dur-se a terme en un accident de trànsit i el procediment d’actuació fins a l’arribada dels grups especialitzats.

Actuació policial en situacions extremes | 40h

L’objectiu d’aquest curs és impartir els coneixements bàsics sobre l’accidentalitat, les primeres actuacions que han de dur-se a terme en un accident de trànsit i el procediment d’actuació fins a l’arribada dels grups especialitzats.

Intervencions policials en seguretat ciutadana | 40h

En el present curs s’estudia una gran quantitat de temes i les seves normatives, tots relacionats amb les intervencions que un agent de carrer es pot trobar en el seu dia a dia i relacionades amb la seguretat ciutadana.

Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic | 40h

Parlem doncs d’una petita parcel·la del Codi Penal, concretament dels delictes del títol XIII del Llibre II del Codi Penal de 1995, que engloba els delictes de furt, robatori, Extorsió, robatori i furt de ús de vehicles, usurpació, Defraudacions, estafa, apropiació indeguda, defraudació de fluid elèctric i anàlogues, danys, Incloent també els delictes societaris a més de la receptació i altres conductes afins.

Anar al Campus