La DGP i la gestió dels AP’S ABSOLUT I VERGONYÓS DESASTRE

by | abr. 6, 2021 | COMUNICATS ALTRES

Com bé recordareu, des del SME, vam sol·licitar que s’allargués el període d’AP’s del 2020. La resposta de l’administració va ser lenta i negativa amb uns arguments patètics per resoldre amb un NO que no tocava.

Passats pocs dies d’aquesta negació, des del SME vam tornar a peticionar el perllongament d’aquests AP’s , i  amb un clar argument, voler ser IGUALS que altres empleats públics. Diem voler ser iguals, perquè com ja vam exposar, és vergonyós que mentre en altres sectors de l’Administració s’allarga el període de gaudir els AP’s, a mossos se’ns denegava.

Sense haver rebut resposta a aquella segona petició, aquest mateix dilluns 18, hem rebut des de canals extraoficials, la nova Instrucció 1/2021 de 14 de gener, on es regula un període extraordinari pel gaudiment dels AP’s fins al 31 de maig, en els supòsits que us exposem:

  • Que la persona interessada hagi sol·licitat el gaudiment de permisos per assumptes personals durant els mesos de desembre i gener, ja sigui d’acord amb el procediment establert especial per a la concessió de permisos per assumptes personals en les dates assenyalades dels mesos de desembre i gener (DAD 85), o bé d’acord amb el procediment ordinari en els dies de desembre i gener no inclosos en aquestes dates assenyalades. 
  • Que aquests permisos no hagin estat autoritzats per causes derivades del servei.

Resumint, una veritable vergonya que encara ho espatlla més.

On fa setmanes no hi havia causes que justifiquessin aquest perllongament, ara resulta que si però ficant condicions, i creant distincions entre afectats.

Perquè, que passa amb els qui ara estaven de paternitat? O de vacances? Etc.,  i no han pogut demanar en aquests períodes.  I amb les denegacions dels mesos anteriors? 

O que passa també amb els qui de bona fe ja no feien petició a l’ATRI perquè des de les seves oficines de suport, se’ls deia que no calia que demanessin aquell AP donat no se’ls podria concedir. (D’aquí que sempre us insistim que feu la sol·licitud per ATRI per tenir una estadística real i per evitar situacions com les que ens trobem ara)

De veritat volen crear aquestes distincions dins el propi cos amb una qüestió tan senzilla?

Realment, la gestió és molt preocupant. Pitjor impossible! 

Escoltin als representants dels treballadors i allarguin els AP’s  a TOTHOM moss@