L’ENGANY DEL TANCAMENT DE LES SALES

by | juny 16, 2021 | COMUNICATS ALTRES, COMUNICATS REUNIONS

Avui 16 de juny hem estat presents a la reunió referent al tancament de la Sala Girona. Una crònica de mort anunciada d’una altra de les sales regionals de coordinació operativa que segueix la funesta tendència: al febrer de l’any passat, ho feien Lleida i Manresa.

Ni llavors, ni ara, ni mai, ens cansarem de defensar que el tancament d’aquestes sales ha estat i continuarà sent un error. Les conseqüències i la realitat són clarament negatives:

  • La societat va deixar de tenir i continuarà deixant de tenir uns excel·lents professionals, que des de l’anonimat d’una veu en una sala de coordinació, gestionaven exemplarment els recursos que la incidència/urgència requeria dins un àmbit de proximitat.
  • Els companys/es destinats a Sala Reus, indret que es va fer càrrec de la gestió de Sala Lleida i Sala Manresa, feien i continuen fent un esforç desmesurat en a la seva feina, ja que estan donant resposta a moltes més conferències de les que seria desitjable i recomanable.
  • Que aquest sobreesforç ens porta al fet que aquests treballadors/res de Sala Reus pateixin situacions de fatiga, estrès i altres trastorns cognitius i situacions de baixes laborals.
  • Que ni els companys/es de Sala Reus han de patir aquest sobreesforç, ni les patrulles han de patir les conseqüències fruit d’una mala gestió en la planificació operativa.
  • Que si es vol unificar i ser eficient, cal dotar de més recursos humans i no s’està fent.
  • Que, pel que fa a les tauletes que havien de facilitar la feina a patrullers i operadors, en moltes ocasions no n’hi ha suficients, manca cobertura, es descarreguen immediatament, i estan molt limitades en els criteris de poder fer una adequada tasca policial.

A finals de 2021, serà Girona la que tindrà uns quants efectius més al carrer. Per contra, perdrà la qualitat de tenir uns professionals de proximitat en una sala de coordinació encarregada de donar resposta a les necessitats i urgències ciutadanes i dels mateixos patrullers. Fa temps vam traslladar l’agraïment als companys/es de les sales que es van tancar. Hem agraït, i ho seguim fent, el sobreesforç de treball que estan patint els efectius a sala Reus, però això no pot continuar així. Cal revertir urgentment aquesta situació extremadament anòmala. A l’SME no ens aturarem fins a assolir-ho.

Avui, després de la reunió informativa del tancament de sala Girona, als/les companys/es d’aquesta sala, us agraïm la brillant feina que heu fet al llarg de tots aquests anys.

Sempre Mossos d’Esquadra.