Lliurament de la uniformitat de trànsit per als nous efectius de l’especialitat

by | nov. 20, 2023 | COMUNICATS TRÀNSIT

Adrecem escrit a SGRH sol·licitant que la roba de trànsit dels i les alumnes de l’especialitat es lliuri a l’ISPC i no a EGARA amb desplaçaments indeguts.  

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i des del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) hem tingut coneixement que les persones membres del cos de mossos d’esquadra que estan realitzant el curs de trànsit hauran de desplaçar-se fins el Complex Central per recollir la uniformitat.

A aquest efecte, des del SAP i des de l’SME ens preguntem com és possible que els i les alumnes del curs de trànsit (els quals estan amb llicència d’estudis retribuïda) es vegin obligats a anar fins al Complex central (encara no sabem l’horari) durant els propers 22, 23 i 24 de novembre per recollir la uniformitat que faran servir durant el curs?

És evident que una decisió com aquesta ha generat polèmica sobre les persones que s’han vist afectades. Polèmica que s’ha vist incrementada a més, per la resposta que des de l’ISPC se’ls ha enviat: “Ens sap molt greu els inconvenients que us significa haver d’anar a recollir la roba a Egara, però des de l’EPC és impossible fer el lliurament ja que no disposem de servei d’administració”.

Des d’ambdues organitzacions sindicals considerem que ha de ser l’Administració qui ha de facilitar als alumnes i a les alumnes, l’adquisició de la roba i que ha de ser aquesta a més, la qui redueixi els riscos que poden provocar els desplaçaments fins al Complex Central i més, si ja s’ha iniciat la formació. No ve a ser el mateix portar tota la roba fins a l’EPC que no pas que tots els efectius hagin d’anar fins el Complex Central.

Per aquest motiu, des del SAP i des de l’SME hem instat a la Subdirecció General de Recursos Humans a fer les gestions oportunes per tal que la roba sigui lliurada als efectius policials en la pròpia Escola de Policia de Catalunya a fi que s’evitin trasllats innecessaris.

SAP-SME Junts, serem millors!