TEMARI DEL CURS – NORMATIVA DE LA DGT PER PATINETS ELÈCTRICS

Metodologia del curs Avaluació

1 INTRODUCCIÓ
2 CONCEPTE DE JOGUINA
3 EL CERTIFICAT DE CONFORMITAT “CE”
4 ELS VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL “VMP”

4.1 Circulació dels VMP

4.2 Edat mínima per conduir un VMP, la obligació de portar casc homologat i assegurança, enllumenat i altres infraccions administratives

4.3 Obligació sotmetre’s a les proves d’alcohol i drogues conductor VMP

4.4 Articles 379 i ss. del Codi Penal i infraccions administratives dels VMP

4.5 Modificació de les característiques del VMP, instal.lació de seient i VMP amb prestacions superiors


5 EL REGLAMENT (UE) No 168/2013 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL

6 EPAC (ELECTRONICALLY POWER ASSISTED CYCLES)

7 EL NÚMERO “VIN”

8 HOMOLOGACIÓ NACIONAL

9 ALTRES MARQUES DE CONFORMITAT

10 L’ERROR DE PROHIBICIÓ

11 COMERCIALITZACIÓ

12 ACTUACIÓ POLICIAL DAVANT DE CICLOMOTORS O MOTOCICLETES SOTA APARENÇA DE VMP O SENSE PLAQUES DE MATRICULA

13 PAUTES GENERALS PER A LA FORMULACIÓ DE DENUNCIES PELS CONDUCTORS DE VMP I VEHICLES LLEUGERS DE MOTORS ELÈCTRICS

14 CONCLUSIONS FINALS

15 EXEMPLE D’ACTUACIÓ POLICIAL AMB UN “L1e-B” NO MATRICULAT

16 EXEMPLE D’UN VEHICLE “L1e-B” MATRICULAT

BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA