Policia Marítima

by | set. 15, 2022 | COMUNICATS ALTRES

Els agents que presten servei a la Policia Marítima, formen part d’aquells efectius que hi són perquè els hi agrada la feina que desenvolupa la unitat a la qual pertanyen.

Tots ells, hi han accedit mitjançant la fórmula de l’adscripció provisional o la comissió de servei, ja que ara com ara, encara no s’han creat places específiques mitjançant un concurs de provisió de llocs de treball.

Aquest fet, comporta que els agents que allà hi presten servei, hi siguin de forma temporal, donat que en cap cas hi tenen la plaça en propietat.

Aquesta temporalitat sumada al fet que en qualsevol moment, aquestes comissions de servei es poden rescindir de forma motivada, porta al fet que ningú s’atreveixi a reivindicar millores de condicions de treball atenent que en cas de fer-ho, l’ombra de la rescissió de la comissió de servei és ben palesa.

Fa unes setmanes, l’SME vam adreçar un escrit al Director General per traslladar-li la necessitat de publicar un concurs de provisió per a aquesta unitat i d’aquesta manera, dotar de més seguretat jurídica i laboral als agents que hi estan prestant servei.

Amb tot, hem aconseguit que l’Administració ja treballi internament una proposta en aquest sentit, i que després la presentarà al Grup de Treball de Promoció i Provisió format per representants de la DGP i de les organitzacions sindicals representatives.

Us anirem informant de qualsevol novetat al respecte.

Sempre Mossos d’Esquadra