Problemes amb el pagament del val de roba per als efectius policials de paisà

by | nov. 30, 2023 | COMUNICATS ALTRES

Alguns efectius adscrits a URPA no han rebut el pagament del val de roba de paisà. L’Administració se’n renta les mans i diu que ho pagarà el primer trimestre del 2024.

Després del darrer pagament per l’ús de roba particular a les unitats que treballen de paisà per part d’alguns companys s’ha informat que no havien rebut l’abonament del mateix. Més concretament sembla que el principal problema, tret de casos particulars, ha estat a les unitats de policia administrativa d’algunes regions.

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i des del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) hem fet la consulta a la Subdirecció general de recursos humans, adjuntant alguns TIP de companys i companyes, per tal que poguessin fer la comprovació i encara més important, que poguessin solucionar el problema i pagar el més aviat possible.

Doncs bé, la resposta rebuda ha estat que no veuen que hi hagi hagut cap problema i que en cas que fos així el pagament es faria el primer trimestre del 2024.

Queda clar que l’Administració (seguint la seva línia de no reconèixer els problemes) prefereix pagar tard als efectius policials abans d’acceptar un nou error penalitzant així, als treballadors i a les treballadores que no han cobrat el que per dret els hi correspon.

ULL! Des d’ambdues organització sindicals no estem dient que l’Administració no es pugui equivocar. Faltaria més! La nostra queixa va més, per no reconèixer l’equivocació i posar la solució el més ràpid possible, que no pas dir que el pagament es farà el primer trimestre del 2024.

Després de tornar a reclamar que es mirés amb atenció el que havia succeït amb les URPA només hem aconseguit que ens remetin als serveis d’administració. Per tant, qualsevol company o companya que no hagi cobrat el que li pertocaria per haver treballat de paisà durant l’any 2022, ha de dirigir-se al seu servei d’administració per fer la corresponent queixa.

Per part del SAP i de l’SME seguirem fent les gestions oportunes per tal que aquest pagament sigui el més aviat possible i denunciarem aquesta situació, en el proper Consell de la Policia que es durà a terme el proper 11 de desembre del 2023.

Si teniu qualsevol consulta podeu adreçar-vos als nostres delegats i delegades o trucar al 669135250 on us atendrà l’Emili MENCIA, responsable de la branca d’investigació del SAP-SME-FEPOL.

SAP-SME Junts, serem millors!