RETRIBUCIONS GENER 2022 i PRODUCTIVITAT

by | gen. 26, 2022 | COMUNICATS ALTRES

Amb l’objectiu d’informar-vos de les novetats retributives i les repercussions que aquestes puguin tenir, us donem trasllat de les qüestions a tenir presents en aquesta propera nòmina.

• Menys 1’76%. Les persones del cos de Mossos d’Esquadra passarem a tenir una cotització addicional del 1’76% per contingències comunes en relació amb la jubilació anticipada.

• Menys 0’30%. Atesos els nous trams establerts en matèria fiscal, aquelles persones treballadores que percebin entre 33.007 i 53.047 euros veuran incrementada la seva base liquidable. Per tant, en estar inclosos dins aquestes quanties se’ns retindrà aquest 0’30% de més.

• Més 2%. Augment de retribucions per aquest 2022 pactat en la Mesa de Funció Pública. Aquest increment s’ha informat que s’aplicaria ja en la nòmina d’aquest gener (altres anys ha anat en retard i s’ha abonat retroactivament).

Així doncs, en condicions laborals i familiars iguals a les de l’any anterior, les retribucions per aquest 2022 seran pràcticament les mateixes en quedar el resultat final dels preceptes relacionats en minores i millores retributives en el mateix percentatge entre ambdues.

A banda d’aquestes qüestions, cal recordar que per aquest 2022 hi ha prevista la recuperació del complement de productivitat. Aquesta qüestió, en el cas de Moss@s serà tractada en el si dels respectius Consells de Policia i altres reunions específiques que es puguin convocar a l’efecte.

La previsió establerta és que al desembre d’aquest 2022 es percebi el 50% del referenciat complement del passat 2021 i el 100% d’aquest 2022.

Us anirem informant dels resultats i acords als quals s’arribi.

Sempre Mossos d’Esquadra