Reunió CGIC 23 de gener de 2023

by | gen. 25, 2023 | COMUNICATS INVESTIGACIÓ, COMUNICATS REUNIONS

Us donem trasllat dels punts tractats en l’esmentada reunió:

• Nou model territorial DPC-UTPC

Informen que se segueix en espera de què s’aprovi el Decret, però esperen que comenci a posar-se en marxa durant aquest primer trimestre d’any. Encara es desconeix quina serà la implementació, donat que des de la CGIC s’ha fet una petició d’ubicacions, d’efectius i de com s’oferiran les places, i s’està a l’espera de la publicació del Decret per poder definir aquests punts. Amb aquest nou model des de la CGIC es busca separar Policia Científica de la branca d’Investigació, per tal de millorar l’especialitat.

• Oferiments Investigació Bàsica i Avançada

Encara s’estan produint moviments relacionats amb els concursos i alguns oferiments d’especialitat. Informen que hi ha diversos Oferiments d’Investigació Bàsica i d’Avançada en procés de validació, per tant, s’espera que aviat es publiquin aquests Oferiments que es troben en tramitació.

• Pagament Val de Roba

La gran majoria d’indemnitzacions han estat abonades el darrer mes de 2022, però reconeixen que encara n’hi ha de pendents. En els mesos vinents s’espera abonar el 100% de les indemnitzacions.

• Grup de treball de les vacances – PAP especialitat

El grup de treball que s’ha creat per tractar aquest punt, està començant a treballar en la millora de les condicions pels efectius d’Investigació i aviat podria començar a haver-hi novetats.

Es recorda que tot i que la Instrucció estableix un 80/20%, els diferents Caps d’Unitat i d’Àrea, tenen la potestat de sol·licitar mitjançant Informe, la modificació de la ràtio fins a un 70/30% en els 3rs i 4ts períodes. En aquest sentit, s’està treballant en una modificació de la Instrucció, per tal d’aconseguir modificar la ràtio fins a un 66/34%, i des de la CGIC es comprometen a fer una consulta a Territori (Caps ABP, Caps UI, Caps AIC…).

• Guàrdies UI

En aquest sentit, recorden que aquestes guàrdies vénen determinades per la Prefectura. Manifesten que amb els canvis de tipus de guàrdia es busca que els Comandaments regularitzin el fet de trobar-se de guàrdia i assumeixin des de l’inici els diferents incidents que succeeixin, i a nivell d’escala bàsica reduir les guàrdies dels diferents efectius. Manifesten que l’objectiu hauria de ser anar cap a guàrdies Regionals.

• Horaris

Davant de la petició de regular horaris que permetin una millor conciliació familiar, ens adrecen cap a la Comissió reguladora d’aquest tema. Es recorda que el Decret de regulació d’horaris es troba obsolet, donat que és de l’any 1996, i des de l’Administració expliquen que es tracta de modificacions complexes de portar a terme, però que la voluntat és de millorar aquestes condicions.

• Vehicles intervinguts i de licitacions

Des de la CGIC informen que actualment hi ha 37 vehicles intervinguts cedits al cos, i que n’hi ha uns 50 en tràmits per aconseguir-ne la cessió d’ús. Manifesten que hi ha problemes burocràtics, però que s’està buscant solucions per tal de millorar els tràmits. Des de la CGIC recorden que en les Unitats on es produeixen intervencions de vehicles se’ls compensa amb opcions de quedar-se amb almenys un dels vehicles intervinguts.

Hi ha hagut problemes amb les licitacions, però sembla que aquests ja han estat solucionats, per tant, s’espera que aviat es torni a activar aquest punt.

Recorden que el tema de flota de vehicles es tracta en la Subcomissió de Parc Mòbil.

• Material Informàtic per les AIC

Davant de la reclamació que es doti a les AIC del material idoni per a fer les seves tasques, informen que des de la CGIC es facilita tot el material que se’ls demana, i per tant animen a fer les peticions.

• UOM

Respecte a la consulta sobre si es té prevista la inclusió de les UOM dins de la CGIC, manifesten que s’ha fet la petició, donat que es considera una Unitat que hauria d’estar dins de la CGIC. Aquest punt es troba en espera de resposta per part de la Prefectura.

• Petició d’una Taula de negociació exclusiva d’Investigació

En aquest punt s’exposen les diferents problemàtiques que arrossega l’especialitat des de fa anys i que s’estan accentuant cada cop més. S’aborden els principals ítems a millorar, concretament és urgent i necessari tractar, entre altres qüestions com:

  • Actualització del Complement Específic d’Investigació.
  • Problemàtica generalitzada pels volums de bosses d’Hores Acumulades.
  • Del percentatge a l’alça de vacants en els darrers concursos.
  • La manca d’OER dins de la especialitat.

Tot això, provoca un malestar generalitzat en augment entre els efectius d’aquestes Unitats, i manca de motivació per accedir a l’especialitat de futurs nous investigadors.

Per tot plegat, s’ha demanat la creació d’una TAULA DE NEGOCIACIÓ EXCLUSIVA per a l’especialitat, i que en aquesta taula s’hi asseguin representants de l’Administració amb capacitat de tractar i solucionar aquests punts en una sola taula, i que deixi de fer-se com fins ara, que cada cosa es tracta en diferents Comissions, i això complica trobar solucions i dificulta tractar aquests temes.

Demanem que es deixi de DIVIDIR al col·lectiu fent-nos ballar en diferents taules i que per tal de tirar endavant i salvar una especialitat en caiguda lliure, s’ha d’afrontar el problema i que les solucions es troben en una taula única.

Sempre Mossos d’Esquadra