Reunió Comissaria General Mobilitat (I)

by | gen. 24, 2023 | COMUNICATS REUNIONS

El passat dijous dia 19/01/23 es va produir la reunió entre la Comissaria General de Mobilitat, SAUC i els sindicats representatius. En aquesta reunió no es va poder parlar de tots els punts que teníem previstos i esperem poder parlar-ne en una pròxima reunió.

INCIDÈNCIA DEL NOU DECRET D’ESTRUCTURA A LA CGMO

 • Ens informen que no tenen cap tipus de novetat al respecte motiu pel qual, fins que que no es publiqui el Decret, no tenen coneixement si desapareixerà la CGMO o no. Per tant, no ens poden dir quina serà l´afectació que tindrà a les diferents especialitats i àrees.

TRÀNSIT

 • Convocatòria de concurs de l’especialitat de Trànsit: Des de la Comissaria General Tècnica ens manifesten que tal com es va informar en Consell de Policia està previst la publicació de concurs durant el mes de març i serà de 171 places. Per part de la CGMO estan treballant per tal que aquestes places arribin als voltants dels 200. També ens informen que tenen la intenció de realitzar vídeos, brífings informatius, per tal de fer la convocatòria atractiva perquè es pugui presentar el màxim de gent i arribar sobretot a les últimes promocions i a les dones, ja que es tracta d’una especialitat amb poca presència de companyes.

  Des de l’SME hem mostrat la nostra disconformitat pel que fa a la decisió de retardar el concurs (hauria d’haver sortit a finals de 2022) i trobem que les places són insuficients, perquè actualment farien falta unes 400 places noves per tal de cobrir la falta d’efectius i cobrir la previsió de jubilacions i segones activitats, atenent que es tracta d’una especialitat amb la mitja d’edat molt alta. Hem de recordar que a hores d’ara ens trobem amb una mancança generalitzada d’efectius a tots els sectors de trànsit, especialment a sectors que volien fer desaparèixer i que actualment es troben amb escamots suprimits.

  Pel que fa a les bases del concurs insistim amb la necessitat de flexibilitzar aquest procés, minimitzant el temari (fins ara massa llarg i matèria que s’estudiarà al curs d’especialització)
  , que puguin presentar-se els companys de la 28a promoció encara que no portin l’any d’antiguitat de funcionari de carrera, valorar l’opció del permís de motocicleta com a mèrit i no com a requisit…). En aquest sentit, tant la CGMO com la CG Tècnica ens informa que totes les reunions estan anant en aquesta línia.
 • Oferiments a l’especialitat: Des de la Comissaria General Tècnica ens informen que la cobertura d’aquests sectors que actualment no tenen efectius, i tenen escamots suprimits, es poden fer oferiments, ja que amb la instrucció 6/2022 no es poden fer comissions de servei i no es poden tramitar. Des de l’SME instem a la CGMO a què demani aquests oferiments per eliminar aquestes mancances, i començar a cobrir aquests escamots suprimits, o fins i tot, com el cas del sector de Tremp, on ara com ara un agent fa tasques de Cap de sector.

 • Sobrecàrrega del Vector: Des de l’SME estem d’acord que aquesta centralització del Vector ha servit per fer un salt de qualitat en el treball realitzat, però la manca d’efectius fa que a hores d’ara els vectors tinguin a part de la seva feina, la càrrega del servei ordinari havent-se de fer càrrec de les rutes de vigilància del trànsit i dels controls planificats. Si a això li sumen la nova càrrega de feina, tal com està passant als especialistes de la RPMS, on ara s’han de fer càrrec de totes les diligències de l’atestat quan hi ha detinguts (sense cap mena de formació), fa que molta gent es plantegi la seva continuïtat a vector o fins i tot a l’especialitat.
 • Renovació del parc mòbil: Tornem a insistir amb la manca de vehicles, l’estat dels vehicles actuals, la gran quantitat de quilòmetres que s’estan fent amb els últims vehicles que van arribar, sobrepassant els quilòmetres anuals marcats per la licitació, i les problemàtiques amb els vehicles cedits per altres destinacions. S’informen que és un tema que s’ha de traslladar a la subcomissió de material.
 • Torn de nit: Denunciem la manca d’efectius en molts sectors durant el torn de nit. Ens informen que l’accidentalitat baixa molt durant el torn de nit i que s’ha de potenciar els torns de matí i tarda. Ens diuen que hem d’acabar amb la idea d’única patrulla al sector, i mirar sempre en el conjunt de patrulles de l’ART. Per ells no deu ser important els temps de resposta als accidents, i sobretot, la nostra seguretat sense suport en accidents en vies ràpides.
 • Romanent en dies festius/assenyalats: Des de l’SME tornem a insistir en la necessitat de cobrir aquests serveis amb hores extres i no amb les planificacions de romanents que estan fent fins ara. No es pot entendre com es donen directrius per cobrir dates de cap d’any i Sant Joan amb hores de romanent. Senyors de la CGMO, si aquesta és la manera que tenen de fer atractiva l’especialitat per tal que es presenti gent de les noves promocions, tenim un problema.

MARÍTIMA

 • Convocatòria de concurs de l’especialitat de Marítima: Des de la Comissaria General Tècnica ens informa que està previst per l’any 2024. Des de l’SME insistim amb la necessitat de convocar un concurs durant el 2023, sobretot per regularitzar la situació actual dels companys que ja estan a l’especialitat, que actualment estan en comissió i contínuament han de sentir amenaces per part d’alguns comandaments de trencar aquestes comissions perquè tenen el calaix ple de currículums de gent que vol venir a l’especialitat, davant qualsevol mena de queixa o malestar al sector.

  Aquestes amenaces les continuem denunciant al Cap de la CGMO, el qual ens contesta rotundament que en cap cas es trencarà cap comissió de serveis i que aquestes persones han estat formades, són valuoses professionalment i que no s’han de sentir amenaçades. També reitera en la necessitat que aquests efectius assoleixin la seva plaça en propietat i així ho ha demanat per tal de regular en un concurs d’oposició. Des de l’SME tornem a insistir, en el fet que aquestes amenaces continuen passant, que la situació en diferents sectors de la Marítima és crítica, que diferents companys estan valorant deixar l’especialitat per aquestes pressions dels comandaments fins al punt, que alguns companys no estan en condicions d’afrontar la seva jornada laboral i estan de baixa.

  Si aquest malestar generalitzat en diferents sectors, li sumem la manca d’efectius, les jornades d’onze hores diàries i la manca de conciliació familiar que provoca aquest horari, la manca de material, i altres mancances, fa que molts companys es plantegin continuar a l’especialitat. Des de l’SME, activarem tots els protocols necessaris i els nostres serveis jurídics per ajudar a aquests companys que es troben en aquesta situació.
 • Base de Barcelona i torn de nit: respecte al futur de la base de l’àrea metropolitana ens diuen que encara està tot en projecte i no ens poden facilitar informació sobre el lloc concret i dates previstes. En tot cas ara mateix no es pot assumir amb els efectius actuals i es farà una vegada els efectius de l’especialitat siguin els adients. El mateix passa amb la cobertura de les nits, és un projecte de futur que actualment amb els efectius actuals no es pot realitzar.
 • Quadrant: tornem a insistir en el fet que el quadrant actual és un quadrant complex i que fa molt difícil la conciliació familiar i demanem que s’estudiïn altres possibilitats. Al respecte, des de la CGMO ens manifesten que en l’actualitat amb els efectius que es tenen (32) no es preveu cap modificació del quadrant, i que aquest quadrant va ser consensuat amb els efectius actuals.

ASTMET

Futur de la unitat i ubicació: des de la CGMO ens informen que fins que no es publiqui el nou decret no quedarà clar i ara mateix no tenen cap novetat.

ASA:

 • Instal·lacions noves i trasllat al nou edifici: No hi ha cap novetat al respecte i encara estan pendents dels acords entre Aena i la DGP.

 • Millores a les instal·lacions actuals: es traslladen diferents qüestions sobre la seguretat dels companys/es, es demanen instal·lació de mampares de seguretat a les recepcions. Ens comenten que aquestes qüestions s’han de traslladar a la subcomissió d’infraestructures.

El pròxim dia 30 de gener continuarem la reunió amb els punts que no es van poder tractar.

 • Manca de material a marítima i trànsit.
 • Uniformitat
 • Compensacions caporals cap de torn.

Sempre Mossos d’Esquadra