Reunió grup de treball promoció i provisió 26 gener 2023

by | gen. 26, 2023 | COMUNICATS REUNIONS

Avui dia 26 de gener de 2023 s’ha reunit el grup de treball de promoció i provisió.

Es planteja modificar el Decret 401/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de provisió de llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra.

 1. Per una banda, es busca establir amb rang reglamentari una permanència mínima obligatòria en les convocatòries, a l’efecte de garantir que les persones funcionàries que obtinguin una plaça en una agrupació territorial determinada, pugin ocupar un lloc de treball en aquesta agrupació mentre es romangui a la mateixa categoria.
  Sobre aquest tema, l’SME hem fet arribar a l’administració que cal regular de manera que una vegada assolida una agrupació, no puguis ja perdre-la a no ser que sigui voluntàriament.
 2. També desenvolupar amb rang reglamentari els drets que les víctimes de la violència de gènere, violència sexual o violència terrorista, tenen en relació amb la mobilitat geogràfica.
 3. I finalment, definir i regular el concurs específic, d’acord amb el que ha establert el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en les sentències següents: 117/2016, 118/2016, 168/2016 i 86/2016.

Sobre el concurs específic, caldrà esperar que ens passin esborrany de les bases per tal de poder fer-ne les nostres consideracions.

l’SME hem aprofitat també per demanar que s’aprofiti aquest moment en què es vol modificar el Decret per:

 • Modificar el sistema de mèrits als concursos.
 • No ser tan rígids en la denegació de permutes. No pot ser que el 99% de les permutes que es peticionen siguin denegades. És un dret del treballador/a. L’Administració ens ha comentat que ho revisaran.
 • Permetre la concessió de comissions de servei condicionades entre dos agents per intercanvi de destinacions. Aquesta qüestió també serà revisada.
 • Que els oferiments no siguin discriminatoris com ho són actualment. No pot ser que no tothom que participi no ho pugui fer amb les mateixes condicions i possibilitats. Ens referim especialment al fet que hi ha comissaries que per necessitats de servei no poden deixar marxar personal per més que puguin guanyar alguna cosa a l’oferiment. Cal canviar-ho!!
 • Cal posar solució definitiva a la figura de cap de torn. La solució al problema és clara per a l’SME: Compensar econòmicament a qui faci aquestes funcions encara que estiguem parlant de cobertures esporàdiques d’un sol dia.
  L’Administració en aquest cas no està massa per la tasca de solucionar aquest problema.
 • Finalment, l’SME hem demanat que de la mateixa manera que podem ser presents amb veu però sense vot a les comissions de valoració dels concursos de provisió, que també hi puguem ser a les de promoció a les diferents categories.

Si teniu algun suggeriment a millorar en matèria de promoció i provisió, ens el podeu fer arribar a: [email protected]