REUNIÓ REGIÓ METROPOLITANA NORD 4 d’abril de 2022

by | abr. 7, 2022 | COMUNICATS REUNIONS

Aquest passat 4 d’abril de 2022, vam assistir a la reunió periòdica amb els caps de la Regió Policial Metropolitana Nord i es van tractar els següents temes:

Cap de torn operatiu: Ens comunica el comissari que actualment no hi ha efectius per tenir aquesta figura, amb tot creu que el territori és tan ampli i poblat que quan s’instauri hi haurà feina per dividir el territori en dues parts i tenir dues figures de cap de torn operatiu.

– Anomalies vehicles nous: Ens comuniquen que ja portem 21 incidències amb els vehicles nous. La majoria d’aquestes no tenen res a veure amb les anomalies dels cables que van fer que s’incendiés un dels vehicles.
· Estan fent revisions a les mateixes comissaries.
· El vehicle cremat serà substituït per l’empresa de renting.

– Oferiments: Es demana que s’ofereixin les places de comanament vacants a la Regió. Manifesten estar-hi d’acord, però no depèn d’ells.

– Comissaria d’Arenys de Mar: Hi ha mala cobertura per als telèfons i internet de fora de la casa. Es demana que es posi internet oberta per tothom.
No estan d’acord en compartir el wifi que hi ha per investigació, perquè es col·lapsaria, amb tot ens emplacen a què ho demanem a infraestructures.

– Punts de càrrega elèctrics: davant aquesta petició, que s’ha elevat a infraestructures ens diuen que la resposta ha estat que no es posarà cap punt de recàrrega per vehicles particulars a les comissaries.

– Sala Regional Egara: Els cobriments per manca d’efectius es realitzen des de les comissaries més properes que fan una roda. Si hi ha anat alguna patrulla des de l’altra banda de la regió, és un cas excepcional i no la norma.

– Pràctiques de tir: Ens diuen que entre la Covid i la reparació de les galeries de tir, ha tingut un període d’inactivitat. Actualment, està funcionant correctament, i en els tres primers mesos d’aquest any, han fet les pràctiques de tir 427 agents.
Està previst que a finals d’any comencin les simulacions virtuals de tir a ABP Terrassa, on anirà tota la RPMN.

– Aparells refrigeració a comissaries: El passat 14 de març va sortir un concurs per cobrir els sistemes refrigerants de les comissaries d’Arenys de Mar, Mataró i Badalona, les empreses interessades tenen fins al 8 de maig per presentar ofertes. Està previst que a finals d’any es pugui tenir tot instal·lat i funcionant.
D’altra banda, Sant Celoni es gestiona per una altra via i està previst que l’any vinent estiguin els aparells en funcionament.
A Mataró s’està revisant tot el sistema per trobar problemes de calor a la primera planta, es posaran vinils a les finestres.
A Pineda els problemes es van arreglar el passat novembre.

– Hores extres al complex La Roca Village: Ens informen que en les hores entren agents de trànsit igual que els agents d’USC, incloent-hi els de pràctiques, perquè sense aquests no es cobririen. No hi ha suficients agents voluntaris a USC per cobrir-les.

– Pineda de Mar: La porta d’accés es desencaixa i pròximament substituiran les frontisses per reparar-la.

– Nova uniformitat: Ens informen que continua la previsió de setembre de 2022.

– Vestuaris: Amb relació a l’increment d’agents femenins a les comissaries, es va fer un estudi el passat desembre de quines serien les necessitats de cada comissaria de la regió i ja s’ha passat a infraestructures.

– Parking Montcada i Reixach: S’ha arreglat el pany i resta pendent la porta.

– Intercomunicadors: Se sol·liciten per poder comunicar-se entre agents i visitants a comissaria, ja que en segons quins llocs s’ha de cridar molt. No ho veuen viable per la intimitat de les persones, perquè el que es parla ho sentiria tothom. Amb tot ens diuen que depèn d’infraestructures i no de la regió.

– ABP Terrassa: Pel tema pudors s’ha fet una intervenció, segellant l’arqueta i s’han eliminat les males olors; s’ha millorat l’obertura de la porta de custòdia, ara s’ha de prémer un botó i pots obrir la maneta d’accés; el circuit de càmeres està previst que es millori a finals d’aquest any.

– Jubilacions: S’han jubilat a la regió 27 efectius i els pròxims dies arribaran fins a 31.

– Pla estiu: per suplir els agents que marxen a pla estiu, aquest any no hi haurà hores extres. Ens diuen que aniran 225 agents de pràctiques a cobrir aquest pla. (aquest dijous 7 abril hi ha reunió on es tractarà aquest tema en l’àmbit de Catalunya)
Està previst que els agents que actualment estan fent curs bàsic ISPC s’incorporin el 12 d’agost als destins.

– Cita prèvia denúncies: S’ha donat instruccions perquè en aquells casos sense cita, s’informi la ciutadania que hi ha una espera de xx temps i que es pot esperar o agafar cita prèvia.

– Hores acumulades investigació: Manifesten que no hi ha queixes dels agents, que es volen anar reduint i, en tot cas no acumular-ne més.

– Taquilles: A principis d’any n’han arribat de noves a la regió i ja s’han distribuït.

– DEA: S’han demanat DEA a cada comissaria. Ens informen que normativament no s’han d’instal·lar en centres on hi ha menys de 500 treballadors, per tant, no es posaran on no s’arriba a aquesta xifra.

– Agents responsables OAC: Segons la regió no existeix aquesta figura, el comissari diu “el que no es paga no existeix, en tots els torns hi ha comandaments operatius a la comissaria, perquè un agent no faci de responsable”.

– Cadires OAC: ja s’ha demanat les mancances de la regió per aquest any.

– Parc Mòbil: a 31 de març el parc mòbil existent és:
– 120 vehicles logotipats operatius amb mampara.
– 64 vehicles logotipats operatius sense mampara.
– 166 vehicles operatius no logotipats.
– 29 vehicles logotipats no operatius amb mampara.
– 64 vehicles logotipats no operatius sense mampara.
– 29 vehicles no logotipats no operatius.

– Formació: es va fent a les comissaries regularment i la següent serà relacionada amb malalts mentals i la impartirà el SEM.

– Contenidors grocs als vehicles policials: Es regeixen pel PNT 153 i les consultes sobre aquest tema les elevaran a la CG Tècnica.

– Planificació anual romanent: Manifesten no tenir coneixement de queixes. En teoria es planifiquen.

– Portes corredisses pàrquing: A finals d’abril trauran la barrera i s’instal·larà una porta corredissa a Mataró i més endavant es farà a Granollers.

Qualsevol Informació que requeriu, no dubteu en contactar amb nosaltres.

Sempre Mossos d’Esquadra