Reunió Sales de coordinació operativa de 26 d’octubre

by | oct. 27, 2023 | COMUNICATS USC

Entre d’altres qüestions, SAP i SME hem tornat a denunciar la manca d’efectius i el retard en el cobrament de les indemnitzacions per raó de servei.

Ahir 26 d’octubre es  va dur a terme una nova reunió entre els diferents comandaments de totes les sales de coordinació del territori, el servei d’administració i les organitzacions sindicals amb representació al Consell de la Policia. A continuació us fem un resum dels punts tractats.

Retard en el cobrament de les indemnitzacions per raó de servei.

Des del SAP i des de l’SME hem tornat a reclamar el pagament de les indemnitzacions generades per raó de servei que els efectius de les SCO encara tenen pendent de cobrar. Hores d’ara considerem gravíssim que no tinguem ni tant sols data d’abonament i malgrat haver-ho denunciat en l’anterior reunió del passat 3 d’octubre encara no s’ha avançat res en aquesta qüestió. En aquest sentit denunciem la inoperància d’una Administració que incrementa el deute econòmic que té amb els efectius policials.

Manca d’efectius

Denunciem novament la manca d’efectius que estructuralment pateixen totes les sales de coordinació del territori. Això està provocant un increment en el desgast físic i emocional dels efectius policials essent l’Administració l’única responsable i alhora, que efectius policials hagin d’assumir tasques de superior categoria. Per tant, més enllà del compromís (de nou) adoptat pels propis Caps de les sales, exigim una actuació ràpida i definitiva sobre aquesta qüestió.

D’altra banda i en relació a la Sala de Reus, el reforç̧ d’estiu es quedarà durant tot l’hivern per així de poder treballar en condicions òptimes i garantir els períodes de descans i permisos. Des de SAP i des d’SME, amb l’actual situació de concursos de promoció i provisió hem que tindrem pèrdues d’efectius de totes les sales.

I és que totes les sales (incloses la Nord i la Sud) han arribat al seu límit. Per aquest motiu es vol treballar en una prova pilot que certs llocs estiguin coberts per comandaments de segona activitat a fi de donar suport a caporals operatius i caps de torn. Restarà pendent aquesta prova pilot, de determinar quines seran les tasques a realitzar per aquests comandaments, així com modificar la respectiva RLT.

Denegació de permisos per assumptes persones.

En la reunió de 3 d’octubre SAP i SME vam tornar a denunciar aquesta situació. A petició nostra, en la reunió d’ahir se’ns va informar que en quan a la gestió de permisos de les sales metro nord, Barcelona i 112 s’han concedit 245 permisos i denegats 137 a la primera, s’han concedit 199 permisos i denegats 24 a la segona i s’han concedit 447 permisos i denegats 84 a la tercera.  

Recordem que sobre la petició de permisos cal fer-ho sempre per ATRI sense la necessitat de consultar-ho abans amb els comandaments. Sabem que en moltes ocasions es demana per la possibilitat de fer el permís i si ja se’ns avança verbalment que no es concedirà, ja no es demana per ATRI.

Ventilació Sala 112 de Reus i RPMN:

La Sala 112 de Reus actualment té un sistema de ventilació poc eficient que no gestiona correctament ni les olors, ni la humitat. Per aquest motiu, des del SAP i des de l’SME hem tornat a denunciar aquesta situació alertant que no ens serveix l’excusa, que l’edifici és propietat d’un altre Departament.

En el mateix sentit hem denunciat les humitats que es pateixen a la Sala de la RPMN fruit, possiblement, de les deficiències en el manteniment i en els aparells de climatització. Se’ns confirma que s’han comprat nous aparells, així com un la contractació d’un sistema regular de manteniment.

Il·luminació d’algunes de les sales.

Els operadors i operadores de les Sales de la RPMN i Central ubicades al Complex Central, amb el canvi a LED de la il·luminació (sumat al canvi de la ubicació de les taules i a la llum exterior) pateixen de manera constant reflexes sobre les pantalles que dificulten les seves tasques policials.

Per aquest motiu, des d’ambdues organitzacions sindicals hem reclamat que les sales siguin considerades llocs de treball específic i per tant siguin condicionades a aquest efecte.

Incendi Sala RPM Sud.

Els serveis de manteniment ja han netejat tots els conductes de ventilació i en principi les condicions haurien de ser òptimes. Per tant restem a disposició de les persones que treballeu en aquesta sala per reclamar novament en cas de ser necessari.

Espais de treball Sales RPM Nord, Central i 112.

Durant el 2024 es renovaran tots els dispositius informàtics, així com s’ampliarà la banda de la xarxa per poder atendre correctament els incidents.

El programa de sales es renovarà en la seva totalitat, així com s’implantarà una intranet corporativa per poder treballar en xarxa. INDRA és l’encarregat del canvi de programari.

Per últim sobre aquest punt se’ns informa que es renovar també la plataforma i distribució dels canals de comunicació.

Incidència de comunicació amb 112.

Actualment s’està treballant per millorar la comunicació amb el 112 per poder resoldre els incidents i millorar l’eficiència de la gestió de la informació que arriba als operadors i les operadores. Els comandaments son conscients dels problemes en el moment d’identificar ubicacions concretes de l’incident per part del 112 i per tant es vol renovar el sistema actual.

Alhora volen estudiar el sistema actual d’indicatius per a què sigui més ràpid ubicar de quin territori és la dotació policial.

Des del SAP-FEPOL des de l’SME-FEPOL volem traslladar a totes les Sales del territori que els comandaments actuals son conscients de totes les mancances, tant de material com de personal.  En aquest sentit han agafat el compromís de millorar les condicions, les quals les nostres organitzacions sindicals treballarem per a què siguin una realitat.

SAP-SME Junts, serem millors!