REUNIONS AMB GRUPS POLÍTICS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

by | oct. 15, 2021 | COMUNICATS REUNIONS

En el decurs d’aquestes tres últimes setmanes, representants del nostre sindicat hem mantingut reunions amb la gran majoria de grups polítics del Parlament de Catalunya.

Per començar, volem agrair als diferents partits i respectius càrrecs, haver acceptat la sol·licitud que va ser tramesa per part del nostre sindicat en la qual es peticionava celebrar reunions per exposar la situació actual a moss@s i quines són les possibles millores necessàries.

A continuació, volem agrair també l’atenció prestada en les referenciades reunions, així com l’interès observat, en alguns casos més que altres, en voler treballar per contribuir a trobar millores pel col·lectiu policial.

A l’SME, tenim el ferm convenciment que la cerca de millores pel col·lectiu es treballa i es defensa on faci falta i que la classe política representada al Parlament català, hi té un paper important. Ni seria la primera vegada, ni esperem que l’última, que el treball realitzat des del nostre sindicat en l’àmbit del Parlament, comporta la consecució d’una millora en les condicions laborals de moss@s d’esquadra.

D’aquí, que l’objectiu de realitzar aquestes reunions amb les diferents forces polítiques, no ha estat altre que traslladar una sèrie de reivindicacions que des de l’SME hem reclamat amb el pretext de millorar les condicions laborals dels policies, i en especial del cos de mossos d’esquadra.

Entre les qüestions traslladades i davant les quals hem fet la respectiva exposició, hi ha:

• Urgència d’aprovar la jubilació anticipada a moss@s.
• Actualitat de la Seguretat Pública a Catalunya.
• Dotar de nou material als efectius policials (càmeres unipersonals, esprai pebre, pistola Tàser per patrulla).
Evitar/Impedir el tancament dels 6 sectors de trànsit (Sant Feliu de Guíxols, Olot, Mataró, Igualada, Montblanc i Mora d’Ebre.

Sigui en el Parlament, o davant els diferents òrgans de negociació a mossos, u on faci falta, seguirem treballant en aquestes i altres qüestions cabdals a la recerca de millores laborals.

Sempre Mossos d’Esquadra.