SAP i SME denuncien judicialment no percebre les retribucions pel fet d’estar de baixa laboral

by | abr. 11, 2024 | COMUNICATS ALTRES

Amb el nou acord, les retribucions per treball nocturn deixen de percebre’s en cas d’estar de baixa per contingència professional.

A mesura que avancen els mesos de l’aprovació de l’Acord de 31 de juliol, les persones membres del cos de mossos d’esquadra sou/som cada vegada més conscients de la CARA B o de les conseqüències negatives del darrer acord de “millores”, que demostren el retrocés en alguns drets laborals que tot plegat ha suposat.

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i des del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) hem estat conscients durant tota la negociació (i així ho hem manifestat de manera reiterada) que les intencions del Departament era substituir alguns drets sindicals ja adquirits, per la implantació (amb intencions amagades) d’altres drets laborals.

Incidències amb citacions judicials, derogació de l’acord de guàrdies no presencials i el reconeixement dels 12´treballats per hora que s’estava en GNP, eliminar el premi de vinculació amb la falsa excusa que és una retribució que no té empara legal o estalviar-se l’impacte pressupostari que suposava un increment de retribucions per a tot el col·lectiu són clars exemples del que esmentem.

Avui, des del SAP i des de l’SME anunciem que els nostre serveis jurídics ja han iniciat la via contenciosa – administrativa per reclamar un dret que fins ara teníem reconegut i que l’Acord de 31 de juliol també s’ha carregat. No és altra que el dret a seguir percebent el complement de nocturnitat establert al punt 3r de l’Acord de 13 de febrer de 2008 i modificat pel punt 1r de l’Acord de 12 de juliol de 2017 sobre les quantitats a percebre quan s’està de baixa per contingència professional.

Recordem que l’Acord de 2008 establia en el seu punt 3 sobre nocturnitat que si es produeix absència justificada sobre la jornada nocturna prevista, es mantindrà la percepció del complement diari de nocturnitat en cas que l’absència justificada estigui ocasionada per una incapacitat temporal causada per accident de treball, per l’assistència obligatòria per part de la DGP a cursos de formació professional presencial o per l’assistència a judicis derivats de l’actuació professional .

Avui i des de la signatura de l’Acord de 31 de juliol, aquest punt ha quedat derogat i per tant, totes aquelles nits que estaven previstes en la planificació anual, deixaran de percebre’s en cas que el mosso o la mossa afectada pateixi  o patiu, una baixa per contingència professional.

Per tot plegat, SAP i SME ja han denunciat judicialment aquesta situació en tant que entenem que cap persona membre del cos de mossos d’esquadra pot patir una disminució de les seves retribucions pel fet a més, d’haver patit un accident laboral i per conseqüència estar baixa per contingència professional.

No podem permetre que pel simple fet de treballar i patir un accident o una agressió amb baixa laboral, els efectius policials pateixin retallades salarials de conceptes que amb anteriors acords s’havien assolit. Per tant, des d’ambdues organitzacions sindicals fem una crida a tota la nostra afiliació per tal que, en cas de trobar-se en la situació reflectida en aquest comunicat, us poseu en contacte amb els vostres delegats i delegades de referència per iniciar així tota aquella reclamació que jurídicament es consideri.

SAP-SME Junts, serem millors!