SAP i SME reclamen a la Inspecció de Treball el tancament del despatx d’UTCAP Girona

by | març 16, 2024 | COMUNICATS ALTRES

Les dependències d’aquesta unitat no compleix CAP dels obligats requisits que la normativa determina.

Novament el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) hem de reclamar a la Inspecció de Treball de la Seguretat Social el tancament d’unes dependències de treball d’alguns efectius del cos de mossos d’esquadra.

Tal i com féssim per exemple amb el laboratori de policia científica de la Regió Policial Central, ahir vam haver de fer-ho per al despatx que des de fa temps venen ocupant els efectius de la Unitat Territorial de Captació Girona.

I és que en visita efectuada ahir, el Servei de prevenció de riscos laborals d’ambdues organitzacions sindicals hem pogut constatar una vulneració flagrant de les condicions marcades per llei per Reial Decret 486/1997 sobre condicions mínimes de seguretat i salut dels centres de treball.

El despatx en qüestió no té la capacitat mínima per poder encabir a tots els efectius policials que hi treballen, ja que no garanteix els 10m3 per persona que estableix l’annex I 2c del Reial Decret esmentat. A més, aquesta estança no disposa (sorprenentment) de cap tipus de sistema de ventilació d’aire, incomplint així l’annex II 3d del mateix Reial Decret el qual obliga a l’Administració a garantir una mínima renovació d’aire de 30m3 per persona.

Per últim s’ha observat que l’alçada del despatx tampoc arriba al mínim que determina la normativa quedant els 2.28 metres mínims, molt lluny dels 2.50 metres que exigeix la normativa bàsica sobre condicions de treball.

Les conseqüències que aquesta situació està provocant sobre els efectius policials és absolutament negativa més quan, aquest despatx està front les escales que baixen a l’àrea de custòdia de persones detingudes d’aquesta comissaria, la qual cosa provoca de manera massa freqüent (que per la manca de renovació d’aire) els efectius policials hagin d’aguantar les fortes olors que s’hi produeixen.

Per tot plegat i en tant que per les qüestions denunciades NO es poden resoldre o solucionar, des del SAP i des de l’SME hem reclamat a la Inspecció de Treball el tancament d’unes estances que, en cap cas haurien d’haver sigut un despatx, ja que sempre han estat reservades per magatzem.

Des d’ambdues organitzacions sindicals esperem que els Caps de la Regió, en atenció a les nostres demandes, reubiquin de manera urgent els efectius policials afectats i donin una solució immediata. Des d’ambdues organitzacions sindicals així ho exigim.

SAP-SME Junts, serem millors!