SOL·LICITEM COMPENSACIÓ O RECONEIXEMENT DE L’ESPECIALITAT PER A L’URIA

by | maig 10, 2021 | COMUNICATS ALTRES, COMUNICATS USC

Des de l’SME hem adreçat un escrit registrat a la Subdirectora de Recursos Humans en el qual sol·licitem que es convoqui a tots els sindicats del Cos de Mossos d’Esquadra (CME) per negociar compensacions pels agents del CME que presten servei a la Unitat Regional d’Instrucció d’Atestats (URIA), ja sigui per la via del reconeixement d’especialitat o a través d’algun complement retributiu. Una petició d’especialitat de nivell 2 per URIA que ja hem sol·licitat en altres ocasions i davant la qual seguirem insistint.

Moltes de les tasques que es desenvolupen en aquesta unitat requereixen un plus de formació i habilitats que comporten que no qualsevol agent acabat d’arribar a la unitat pugui realitzar-les sense formació prèvia.

Actualment s’aposta perquè URIA sigui conjunta entre el CME i la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB). Aquest fet comportarà d’entrada un augment del volum de feina per la qual cosa es dotarà a la unitat de 5 agents més del CME.

Als agents de la GUB d’aquesta unitat, els pagaran un complement retributiu d’uns 300-400 euros per compensar el fet de prestar serveis a URIA. Des de l’SME ens alegrem d’aquesta decisió que generarà aquesta millora retributiva en els companys/es de la GUB.

No obstant això, entre els agents moss@s de la unitat, el descontentament que existia s’ha fet més evident davant aquesta diferenciació. Els efectius de moss@s veuen com, lluny de ser reconeguts com a especialitat que demanem des de fa molt temps, existirà aquest greuge retributiu envers els agents de la GUB a la mateixa unitat.

Per tot plegat, novament emplacem al nostre Departament d’Interior mitjançant els seus respectius òrgans a què facin els deures i apliquin ja aquest reconeixement d’especialitat o complement retributiu als agents moss@s de la URIA.