Sol·licitem la incorporació de formació en Dispositius Conductors d’Energia a l’ISPC

by | nov. 10, 2023 | COMUNICATS ALTRES

Adrecem escrit a DGP sol·licitant que s’inclogui formació DCE en el Curs de Formació Bàsica de l’ISPC.  

La Instrucció 4/2018, de 16 d’abril, regula l’ús dels dispositius conductors d’energia (DCE) per part dels membres de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (PG-ME).

Els DCE es van incorporar fa pocs anys a la PG-ME. Com a criteri general, és una eina destinada a utilitzar-se en situacions de risc concret i immediat per a la vida o la integritat física dels agents, de terceres persones, o la causació de danys amb risc greu per a la seguretat ciutadana. L’objectiu és garantir, d’una banda, la seguretat pública i els drets i les llibertats de les persones i, de l’altra, la seguretat de la mateixa actuació policial.

Actualment, l’ús dels DCE està restringit a les persones funcionàries de les unitats o serveis autoritzats per la Instrucció vigent sobre la utilització d’armes i eines d’ús policial  que hagin superat la formació teoricopràctica necessària per l’ús d’aquesta eina.

Aquesta formació teoricopràctica que es realitzada per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en coordinació amb la Prefectura de la Policia, s’imparteix únicament a les persones funcionàries que poden fer ús dels DCE.

El SAP-SME-FEPOL creiem que és necessari que aquesta formació teoricopràctica dels DCE s’inclogui al curs bàsic d’accés al CME. D’aquesta manera, tots els efectius del cos de mossos d’esquadra ja es familiaritzarien amb aquesta eina des de la seva entrada al CME i si passats uns anys passen a ser una de les persones autoritzades a fer-ne ús, ja no els vindrà de nou tot el que estigui relacionat amb aquesta eina. 

Per tot l’exposat, hem sol·licitat a la DGP que es tingui en consideració la nostra proposta i, que la formació teoricopràctica de DCE sigui incorporada al curs bàsic d’accés al CME.

SAP-SME Junts, serem millors!