Sol·licitem reunió amb la SGRH i tècnics de l’INSS en referència a qüestions de la jubilació

by | set. 20, 2022 | COMUNICATS ALTRES

Des de l’SME hem sol·licitat a la Subdirecció de Recursos Humans, que es dugui a terme una reunió en la qual assisteixi alguna persona especialista de l’INSS que pugui especificar amb exactitud aquelles qüestions més tècniques referents a la jubilació anticipada de Moss@s.

De fet, el passat divendres 15 de juliol de 2022 ens vam reunir les organitzacions sindicals amb l’Administració per tractar diversos temes relacionats amb la jubilació anticipada.

Entre altres qüestions, en els casos que es generava més disfuncions, hi havia el de les persones treballadores que havien estat en alguna Policia Local o la Guàrdia Civil. Des de la SGRH ens van informar que en aquests casos per a poder-se jubilar:

  • El temps treballat anteriorment al CME com a policia local, compta sempre que es compleixin tots els requisits en els dos cossos policials.
  • En el cas d’aquelles persones que anteriorment al CME haguessin treballat a la Guàrdia Civil, es computava només per aquells casos de promocions transferides.

D’aquelles exposicions, no ens van quedar massa clares aquestes casuístiques de les Policies locals i de la Guàrdia Civil.
També han sorgit dubtes importants pel que fa a les cotitzacions necessàries per poder-se jubilar anticipadament, tant pel temps, com pel moment en què s’haurien d’acomplir.

Per tot plegat, com hem exposat en l’encapçalament, hem sol·licitat aquesta reunió amb la SGRH i algun tècnic de l’INSS per tal d’aclarir totes aquestes qüestions més tècniques.

Sempre Mossos d’Esquadra