230,39 euros d’increment retributiu directe consolidat aquest mes de maig per a un funcionari de presons

by | juny 3, 2024 | COMUNICATS ALTRES

Després de l’acord signat entre els sindicats i el Govern de la Generalitat, tots els funcionaris de presons veuen incrementat el seu complement específic sense cap tipus de condicionant.

Des que es signés l’Acord de 31 de juliol, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) hem denunciat de manera pública i reiterada que el Departament d’Interior va utilitzar al cos de mossos d’esquadra en clau electoral i partidista, per vendre una falsa imatge de bona gestió política amb la policia de la Generalitat.

Així mateix hem denunciat reiteradament que, el del cos de mossos d’esquadra és el pitjor acord que s’ha signat entre el Govern de la Generalitat i tots els col·lectius professionals. No només perquè hem deixat de perdre una oportunitat única per incrementar el sou per a totes les persones membres del cos policial, sinó perquè (per guanyar alguns drets) n’hem hagut de perdre alguns d’altres.

Però, tal i com denunciéssim en comunicat de 17 de maig del 2024, el DINT es va negar rotundament a incrementar les nostres retribucions amb l’excusa (o fals argument) que aquestes no es podien incrementar per sobre del 2,5%. Mentrestant (tal i com dèiem en el mateix comunicat) altres col·lectius com el de presons han incrementat de manera directa les seves retribucions un mínim d’un 13%.

Avui, des del SAP-FEPOL i des de l’SME-FEPOL volem tornar a fer evident, que allò que el DINT i les organitzacions sindicals signants de l’Acord ens van dir que no es podia fer, veritablement SÍ s’hagués pogut fer en el cas d’haver tingut una veritable i autèntica voluntat política.

Ambdues organitzacions sindicals fem públiques dues nòmines d’una persona funcionària de presons. La primera (del mes de febrer) és abans de la signatura del seu acord. La segona (del mes de maig) és una vegada ja s’ha implementat l’acord (signat recordem a finals del mes d’abril).

En la primera nòmina s’observa la quantitat de 1.700,40 euros en concepte únic de complement específic. En la segona nòmina s’observa que pel mateix concepte, la quantitat és de 1.930,79 euros. És a dir 230,39 euros d’increment lineal directe sense la imposició de cap condició específica per al seu cobrament.

Per tant companyes i companys, quan des del SAP i l’SME manifestem que el cos de mossos d’esquadra ha perdut una oportunitat històrica per incrementar les seves retribucions i reduir la seva jornada laboral ens referim exactament a això. Si s’ha pogut fer a presons, per què no amb els mossos i mosses d’esquadra?

L’Acord de 31 de juliol del 2023 ha resultat un frau, ja que mentre l’Administració ens venia que un increment per a tot el col·lectiu no era possible, els sindicats signants ho acceptaven des del minut 1 sense ni tant sols intentar (mitjançant la mobilització conjunta) modificar-ho.

No obstant, des del SAP i des de l’SME seguirem denunciant la nefasta negociació que es va tancar falsament tot just ara farà un any (ni tant sols s’ha seguit negociant en una segona fase) i seguirem reivindicant un increment de retribucions per a tot el col·lectiu professional.

De tu també dependrà que els objectius col·lectius es puguin assumir i de tu dependrà conformar-te o no!

SAP-SME Junts, serem millors!