Aquest dijous 10 de febrer, s’ha publicat al DOGC la convocatòria mitjançant concurs general per a la provisió de llocs de treball de [email protected], caporal/a, sergent/a i sotsinspector/a.

Últim dia de presentació d’instàncies és el 3 de març.

Qualsevol informació més precisa que requereixis, no dubtis en contactar-nos.