3a reunió de Sales de Coordinació 3 d’octubre de 2023

by | oct. 4, 2023 | COMUNICATS USC

Entre d’altres qüestions, en la reunió es van abordar vacances d’estiu, reobertura de Sala Girona i Central, així com també l’actualització del programa de gestió d’incidents.

Ahir, les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra ens vam reunir amb responsables de l’Administració i comandaments operatius per seguir tractant les qüestions que afecten a les sales de coordinació operatives. A continuació us fem un resum dels punts que s’hi van tractar.

Planificació anual.

SAP i SME recordem que (tal i com fins i tot ens ha manifestat la SGRH en compliment de la normativa prèvia al darrer Acord signat) la publicació de la planificació anual de tot el quadrant és obligatori (inclòs el romanent).

Nou horari per a totes les sales de coordinació.

Els comandaments son conscients de tots els rumors que circulen respecte aquesta qüestió. Rumors que fins i tot han estat difosos per alguna organització sindical. No obstant, es tractarà aquesta qüestió en la reunió de 26 d’octubre entre el Departament i la Prefectura. Evidentment, des del SAPl’SME, en tant que els horaris afecten les condicions laborals dels efectius policials, també direm la nostra.

Denegació de permisos.

Ambdues organitzacions sindicals hem vingut denunciant de manera reiterada, la denegació de permisos per assumptes personals i/o d’hores acumulades. Recordem que els propis tribunals, per sentència guanyades pels serveis jurídics de la FEPOL, han condemnat a l’Administració a garantir el gaudiment d’aquests permisos en tant conclouen que les necessitats dels serveis (com el de les sales) no poden prevaldre per sobre dels drets de les persones treballadores. Per tot plegat hem demanat uns criteris clars.

Instrucció de vacances i incidències.

SAP i SME hem denunciat la retallada en els períodes de vacances d’estiu. A aquest efecte i segons s’interpreta de la normativa, l’Administració només té l’obligació de garantir 21 dies seguits de vacances.

Previ a la signatura del darrer Acord, recordem que les setmanes de festa d’abans i després del període de vacances, no es podia convocar ningú a treballar. Actualment i segons disposa el punt 1.7 del darrer Acord de “conciliació” i altres millores “la distribució de vacances ha de garantir un mínim de 21 dies naturals consecutius de vacances (incloent els dies de festa planificada)”.

Aquest fet ha provocat que els períodes de vacances es vegin retallats en tant que s’han detectat períodes de vacances que comencen i/o acaben un dimecres, reduint-se així les setmanes de descans.

Per tant, lluny d’actuar amb la demagògia que algunes organitzacions sindicals ens retreuen, des del SAP i des de l’SME seguirem defensant la necessitat de trobar una sortida a l’embolic que ha suposat en aquest punt, la signatura del darrer Acord.

Reobertura de Sala Girona i Central.

Actualment s’està pendent de l’informe d’Infraestructures en quan a la seva ubicació. La primera fase serà la reobertura de la Sala Girona, la qual està prevista per a finals del semestre del 2024, coincidint amb la incorporació dels nous comandaments. En quan a la Sala Central encara no es té data concreta de reobertura. Aquest compartirà espai amb la Sala Girona  moment que passarà a denominar-se Sala Nord.

Pla d’estiu.

Després de les queixes sindicals, els comandaments son conscients que el Pla d’Estiu va arribar massa tard i per tant es treballarà per millorar de cares a la propera campanya. Es volen publicar oferiments per a totes les sales del territori i a la sala 112 de Reus mantenir aquestes divuit (18) places del pla d’estiu durant l’hivern.

Hores extraordinàries.

Pel repartiment de les hores extraordinàries, es pretén implantar el mateix sistema que s’utilitza en el VAR15 de trànsit. Segons aquest, es farà un llistat de persones interessades en fer HE i se les anirà trucant en funció de les necessitats. SAP i SME fem una valoració positiva d’aquesta mesura en tant que respon a la nostra demanda històrica d’una bossa d’hores estructurals per a la destinació.

Formació.

De les set-centes dotze (712) persones que treballen com a operadores a les sales, tres-centes dinou (319) tenen la formació necessària. Actualment hi ha una nova edició a l’ISPC i hi ha la intenció de fer-ne una altra a la pròpia Sala de Reus. No és la primera vegada que s’informa  que aquest curs descentralitzat es farà. Per tant preferim ser prudents amb aquesta darrera edició.

Actualització del programa de sala.

L’empresa INDRA està treball en l’actualització del programari i dels serveis informàtics. En aquest sentit es pretén reduir els “pop us” i versions d’incidents que actualment son excessives. S’està treballant amb el 112 per treure incidents amb animals i, amb el nou programari, enviar aquests incidents als altres departaments competents. I per últim es treballa per tal que, amb les actualitzacions disminueixi la càrrega d’incidents.

Sales nivell 2.

Malgrat els rumors de desplegar el novell 2 per a les sales, finalment no es farà efectiu en tant que correspon al Departament elevar i desplegar el nou pla de carrera.

En aquesta reunió no s’han pogut tractar totes les qüestions. Per tant la reunió ha quedat ajornada fins el proper 28 d’octubre. Des del SAP i des de l’SME seguirem treballant i defensant els interessos de totes les sales del territori, reivindicant per a les persones que hi treballen les millors de les condicions laborals.

SAP-SME Junts, serem millors!