Abonament de les despeses de quilometratge per assistència a formació a l’ISPC de les persones membres del cos de mossos d’esquadra adscrites a la RPM de Barcelona

by | des. 4, 2023 | COMUNICATS ALTRES

Adrecem escrit a SGRH sol·licitant que es modifiqui la Instrucció sobre formació, a fi i efecte de solucionar el greuge que pateix la RPMB.

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i des del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) hem sol·licitat que s’abonin les despeses de quilometratge d’aquelles persones membres dels cos de mossos d’esquadra que es troben realitzant a l’ISPC cursos de forma obligatòria.

La RPMB pateix un greuge comparatiu amb la instrucció 5/2020, donat que tot i que disposa de la línia R3 que té parada a Mollet, la inoperativitat constant de la xarxa de rodalies de RENFE, amb retards i avaries diàries, provoca que els i les agents, en un exercici de responsabilitat, optin pel vehicle privat per no arribar tard i assistir a la formació amb garanties. Això, com dèiem, la situa en desavantatge amb altres regions que sí que reben compensació per quilometratge en no poder fer ús dels trens de rodalies amb parada a Mollet.

Segons la instrucció, com a regla general, es prioritzarà la utilització del transport públic i, en cas que no sigui viable, la utilització compartida de vehicle oficial o, en darrer terme, vehicle particular si no hi ha disponibilitat de vehicle oficial.

La pròpia Instrucció considera que hi ha una manca de transport públic eficient quan es dona algun dels supòsits següents:

1. Que els horaris programats del transport existent no permetin arribar a l’hora d’inici de l’activitat, o obliguin a arribar més de mitja hora abans de l’inici d’aquesta.

En aquest sentit, poder complir amb el primer punt és un fet imprevisible, donats els recurrents retards i avaries que provoquen que viatjar amb rodalies no sigui una opció fiable.

2. Que en finalitzar l’activitat, resti més de mitja hora fins a l’horari programat de sortida del transport existent.

Respecte al segon supòsit, la freqüència de trens és de 20 minuts al matí i 30 minuts per la tarda, però, com ja hem dit, els retards provocarien en molts casos que les esperes facin augmentar els temps d’espera considerablement.

3. Que el desplaçament requereixi l’ús de més de dos mitjans de transport diferents.

Tot i que el servei d’autobusos funciona sense incidència, el desplaçament en aquest mitjà de transport no resulta tan pràctic, còmode ni ràpid. Es poden arribar a fer fins a quatre transbordaments fins a arribar a l’ISPC des de la ciutat de Barcelona, en funció de la zona.

4. Que el temps d’espera entre els dos mitjans de transport superi la mitja hora.

Novament, ens trobem supeditats i supeditades a les incidències del servei de Rodalies.

Així mateix, per acabar-ho de complicar, cal recordar que la Línia R3 es troba en obres i el tren ha deixat de fer parades a l’estació de Parets del Vallès durant un temps.

En definitiva, des del SAP i des de l’SME instem a la Subdirecció General de Recursos Humans que es modifiqui  la Instrucció 5/2020, de 30 de juny, sobre la formació de les persones funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra, on es regulen les indemnitzacions a percebre per aquesta circumstància a fi que es reconegui el dret de les persones adscrites a la RPMB, a obtenir el mateix abonament que la resta d’efectius del territori mentre es perllonguin les incidències permanents amb el servei de Rodalies de RENFE.

SAP-SME Junts, serem millors!