Actuació policial entrades a domicili | 25h

FORMACIÓ CURSOS

Continguts

Contingut del Curs

1 INTRODUCCIÓ

2 GUIA D’ACTUACIONS

2.1 Estem davant d’un domicili que ostenta protecció de l’article 18.2 de CE?

2.2 Revesteix indicis de delicte. Existeix consentiment del titular?

2.3 No hi ha consentiment del titular. Existeix delicte flagrant?

2.4 No hi ha delicte flagrant. Hi ha resolució judicial?

2.5 Altres causes que habiliten l’entrada a domicili

3 ANNEX I. ESQUEMA GENERAL DE PROTOCOL D’ACTUACIONS PER A L’ENTRADA A DOMICILI PER LES FORCES I COSSOS DE SEGURETAT

4 ANNEX II. DEFINICIÓ DE DOMICILI A EFECTES DE LA SEVA INVIOLABILITAT COM A DRET FONAMENTAL

5 ANNEX III. CIRCUMSTÀNCIES QUE PERMETEN L’ENTRADA AL DOMICILI

6 ANNEX IV. CONSENTIMENT DEL TITULAR

7 ANNEX V. DELICTE FLAGRANT HABILITAT PER ENTRADA AL DOMICILI

8 ANNEX VI. RESOLUCIÓ JUDICIAL HABILITAT PER ENTRADA I REGISTRE AL DOMICILI

9 ENTRADES DOMICILIÀRIES EN TEMPS DE PANDÈMIA

BIBLIOGRAFIA

Cerca un curs

Més cursos de 25 hores

Mètode OSINT d’investigació. Nivell bàsic | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Intervencions en espais públics I | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Metodologia aplicada a la comunicació de males notícies | 25h

El curs que es presenta és un curs online, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge mitjançant la interacció i el treball cooperatiu.

Intel·ligència emocional | 25h

Les emocions es defineixen com un estat afectiu, subjectiu i circumstancial, que s’identifiquen i es regulen a partir de l’experiència. Són una resposta psicofisiològica de l’ésser humà, que està connectada amb el sistema endocrí i amb els processos cognitius, i tenen una característica integradora que afavoreix el ple desenvolupament de l’individu en societat.

Anar al Campus