Actuació policial entrades a domicili | 25h

FORMACIÓ CURSOS

Continguts

Contingut del Curs

1 INTRODUCCIÓ

2 GUIA D’ACTUACIONS

2.1 Estem davant d’un domicili que ostenta protecció de l’article 18.2 de CE?

2.2 Revesteix indicis de delicte. Existeix consentiment del titular?

2.3 No hi ha consentiment del titular. Existeix delicte flagrant?

2.4 No hi ha delicte flagrant. Hi ha resolució judicial?

2.5 Altres causes que habiliten l’entrada a domicili

3 ANNEX I. ESQUEMA GENERAL DE PROTOCOL D’ACTUACIONS PER A L’ENTRADA A DOMICILI PER LES FORCES I COSSOS DE SEGURETAT

4 ANNEX II. DEFINICIÓ DE DOMICILI A EFECTES DE LA SEVA INVIOLABILITAT COM A DRET FONAMENTAL

5 ANNEX III. CIRCUMSTÀNCIES QUE PERMETEN L’ENTRADA AL DOMICILI

6 ANNEX IV. CONSENTIMENT DEL TITULAR

7 ANNEX V. DELICTE FLAGRANT HABILITAT PER ENTRADA AL DOMICILI

8 ANNEX VI. RESOLUCIÓ JUDICIAL HABILITAT PER ENTRADA I REGISTRE AL DOMICILI

9 ENTRADES DOMICILIÀRIES EN TEMPS DE PANDÈMIA

BIBLIOGRAFIA

Cerca un curs

Més cursos de 25 hores

Introducció bàsica a l’antropologia forense | 25h

Amb aquest curs es pretén que l’alumne conegui diversos mitjans d’identificació de què disposen els cossos policials per identificar les persones i també per poder aportar indicis de participació d’un individu en concret en un fet delictiu.

Intervencions en espais públics II | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Intervencions en espais públics I | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Delictes contra la llibertat sexual | 25h

Hi ha nombroses crítiques sobre aquesta regulació, que no acaba d’agradar els estudiosos de la matèria, sobretot per les diferències amb altres normatives del nostre entorn europeu pel que fa als fets penats i les penes que els corresponen, amb tot les revisions que s’han realitzat durant l’any 2022[2] s’han adaptat aquestes penes, tot i que la modificació més significativa ha consistit a eliminar el delicte d’abús sexual, i ara passa a considerar-se delicte d’agressió sexual qualsevol acte contra la llibertat sexual d’una persona realitzat sense el seu consentiment..

Anar al Campus