TEMARI DEL CURS – ACTUACIÓ POLICIAL ENTRADES A DOMICILI

Metodologia del curs

Avaluació

1 INTRODUCCIÓ

2 GUIA D’ACTUACIONS

2.1 Estem davant d’un domicili que ostenta protecció de l’article 18.2 de CE?

2.2 Revesteix indicis de delicte. Existeix consentiment del titular?

2.3 No hi ha consentiment del titular. Existeix delicte flagrant?

2.4 No hi ha delicte flagrant. Hi ha resolució judicial?

2.5 Altres causes que habiliten l’entrada a domicili

  

3 ANNEX I. ESQUEMA GENERAL DE PROTOCOL D’ACTUACIONS PER A L’ENTRADA A DOMICILI PER LES FORCES I COSSOS DE SEGURETAT

4 ANNEX II. DEFINICIÓ DE DOMICILI A EFECTES DE LA SEVA INVIOLABILITAT COM A DRET FONAMENTAL

5 ANNEX III. CIRCUMSTÀNCIES QUE PERMETEN L’ENTRADA AL DOMICILI

6 ANNEX IV. CONSENTIMENT DEL TITULAR

7 ANNEX V. DELICTE FLAGRANT HABILITAT PER ENTRADA AL DOMICILI

8 ANNEX VI. RESOLUCIÓ JUDICIAL HABILITAT PER ENTRADA I REGISTRE AL DOMICILI

9 ENTRADES DOMICILIÀRIES EN TEMPS DE PANDÈMIA

BIBLIOGRAFIA