TEMARI DEL CURS METODOLOGIA APLICADA A LA COMUNICACIÓ DE MALES NOTÍCIES

Metodologia del curs

Avaluació

1 INTRODUCCIÓ

2 OBJECTIU

3 EL CONCEPTE I CONTEXT PER NOTIFICAR MALES NOTÍCIES

4 QUE ENTENEM PER MALES NOTÍCIES?

5 QUÈ PROVOQUEN LES MALES NOTÍCIES?

5.1 Perquè és tan difícil donar una mala notícia?

 

6 FACTORS QUE DIFICULTEN LA COMUNICACIÓ

7 PROTOCOL DE 10 PASSOS PER COMUNICAR MALES NOTICIES

8 METODOLOGIA DE LA COMUNICACIÓ

8.1 L’Escolta activa

8.2 L’Assertivitat i l’escolta activa

8.3 L’Empatia i l’escolta activa

8.4 El respecte i l’escolta activa

8.5 Els diferents estils comunicatius

 

9 EL PROCÉS DE NOTIFICACIÓ

9.1 Accions prèvies. Valoració inicial

9.2 Obtenir informació

9.3 Preparar la comunicació

9.4 Com iniciar la comunicació

9.5 Els ancians i nens constitueixen dos grups de risc amb característiques particulars

10 ERRORS HABITUAL EN EL PROCÉS DE COMUNICACIO

11 HABILITATS PER MILLORAR EL PROCÉS DE COMUNICACIO

12 REACCIONS EN COMUNICAR MALES NOTÍCIES

12.1 Reaccions dels que reben la notícia

12.2 Reaccions del comunicant

13 QUE FER DESPRÈS?

14 PREVENCIÓ DEL BURNOUT DE LA PERSONA QUE DONA LA NOTÍCIA

15 CONCLUSIO

BIBLIOGRAFIA