ACTUACIÓ POLICIAL ENTRADES A DOMICILI | 25H

ACTUACIÓ POLICIAL ENTRADES A DOMICILI | 25H

TEMARI DEL CURS – ACTUACIÓ POLICIAL ENTRADES A DOMICILI Metodologia del curs Avaluació 1 INTRODUCCIÓ 2 GUIA D’ACTUACIONS 2.1 Estem davant d’un domicili que ostenta protecció de l’article 18.2 de CE? 2.2 Revesteix indicis de delicte....