Intervencions en espais públics I | 25h

FORMACIÓ CURSOS

Continguts

Introducció

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Aquest model permet una atenció personalitzada per part dels docents que acompanyen cada alumne, de manera individual a través de la bústia de correu electrònic i que resoldrà aquells dubtes de forma o contingut que plantegi l’alumne, sense dilacions.

En aquest curs, s’utilitza una combinació de metodologies variada, considerant que els participants són professionals en actiu i que l’intercanvi de les seves pròpies experiències professionals serà un aspecte molt rellevant per assolir els objectius acadèmics.

Els materials i recursos didàctics inclouen i integren els continguts de el curs i es disposen en format digital. A part d’això, i en les dates indicades, l’alumne podrà accedir a través de Campus Virtual a la realització de l’examen telemàtic. Aquest examen telemàtic es proposa per a la superació de el curs, i haurà de ser correctament realitzat en temps i forma.

El tutor és la figura docent de el curs, qui tindrà relació directa amb els alumnes, a través de la bústia de campus virtual i resoldrà els dubtes que es plantegin per part de l’alumne, així com la persona que avaluarà les activitats programades.

Avaluació

La superació de el curs, es farà a través de seguiment de l’avaluació continuada, mitjançant la resolució de l’examen telemàtic final i que s’ha de fer amb posterioritat a l’estudi i comprensió del contingut del curs.

La nota final de curs s’obtindrà de la nota obtinguda en l’examen final telemàtic. Les notes es valoraran de la següent manera:

  • APTE qualificació amb la qual se supera el curs
  • SUSPENS qualificació amb la qual no se supera el curs
  • NP no presentat

Per superar l’avaluació, cal obtenir una nota mínima d’APTE.

Per superar l’avaluació, cal treure una nota mínima de (5) APROVAT per demostrar l’adquisició dels coneixements estudiats al llarg de el curs.

Un cop aprovada l’avaluació, l’alumne haurà de validar la qualificació obtinguda mitjançant la realització d’un EXAMEN PRESENCIAL.

 

Contingut del Curs

1. Intervencions amb armes i d’altres mitjans d’agressió

1.1 intervenció d’armes prohibides en compliment de la llei orgánica 4/2015

1.2 intervenció d’armes en compliment de la lo 1/2015 del codi penal

1.3 intervenció d’armes reglamentades

1.4 intervenció temporal de mitjans d’agressió en aplicació de l’article 37 de la lo 4/2015

1.5 intervenció d’armes a menors

2. Marc jurídic

3. Resposta policial per alarmes d’intrusió

3.1 Recollida d’informació

3.2 Aproximació al lloc

3.3 Comprovació dels fets

4. Intervenció operativa en alarmes de coacció o atracament

4.1 Gestió de la informació

4.2 L’aproximació de les dotacions policials

4.3 Si els presumptes atracadors continue a l’interior de l’establiment

4.4 Si els presumptes atracadors han fugit

4.5 Actuació amb ostatges

5. Verificació de les alarmes per empreses de seguretat privada

6. Bibliografia

 

Cerca un curs

Més cursos de 25 hores

Mètode OSINT d’investigació. Nivell bàsic | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Metodologia aplicada a la comunicació de males notícies | 25h

El curs que es presenta és un curs online, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge mitjançant la interacció i el treball cooperatiu.

Intel·ligència emocional | 25h

Les emocions es defineixen com un estat afectiu, subjectiu i circumstancial, que s’identifiquen i es regulen a partir de l’experiència. Són una resposta psicofisiològica de l’ésser humà, que està connectada amb el sistema endocrí i amb els processos cognitius, i tenen una característica integradora que afavoreix el ple desenvolupament de l’individu en societat.

Anar al Campus