TEMARI DEL CURS ACTUACIÓ POLICIAL CONTROL D’ARMES PROHIBIDES, SIMULADES I OBJECTES PERILLOSOS

Metodologia del curs

Avaluació

1 INTRODUCCIÓ

2 LLEI ORGÂNICA 4/2015

2.1 Article 18. Ocupació temporal

2.2 Article 36.10. Arms prohibides

2.3 Article 36.12. Transport o utilització d’armes, cartutxos, .

2.4 Article 37.2. Exhibició d’objectes perillosos per intimidació

2.5 Article 37.8. Documentació d’armes i explosius

3 REGLAMENT D’ARMES

3.1 Article 1.2 Peces fonamentals / Components essencials

3.2 Article 1.4 Exclusió d’aplicació

3.3 Article 3 Categories d’armes

3.4 Article 4 Armes prohibides total. Incloses imitacions

3.5 Article 5 Armes restringides prohibició parcial

3.6 Article 6 Armes de guerra

3.7 Article 146 Armes prohibides en funció de les circumstàncies

BIBLIOGRAFIA