Actuació policial control d’armes prohibides, simulades i objectes perillosos | 25h

FORMACIÓ CURSOS

Continguts

Contingut del Curs

1 INTRODUCCIÓ

2 LLEI ORGÂNICA 4/2015

2.1 Article 18. Ocupació temporal

2.2 Article 36.10. Arms prohibides

2.3 Article 36.12. Transport o utilització d’armes, cartutxos, .

2.4 Article 37.2. Exhibició d’objectes perillosos per intimidació

2.5 Article 37.8. Documentació d’armes i explosius

3 REGLAMENT D’ARMES

3.1 Article 1.2 Peces fonamentals / Components essencials

3.2 Article 1.4 Exclusió d’aplicació

3.3 Article 3 Categories d’armes

3.4 Article 4 Armes prohibides total. Incloses imitacions

3.5 Article 5 Armes restringides prohibició parcial

3.6 Article 6 Armes de guerra

3.7 Article 146 Armes prohibides en funció de les circumstàncies

BIBLIOGRAFIA

Cerca un curs

Més cursos de 25 hores

Mètode OSINT d’investigació. Nivell bàsic | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Intervencions en espais públics I | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Metodologia aplicada a la comunicació de males notícies | 25h

El curs que es presenta és un curs online, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge mitjançant la interacció i el treball cooperatiu.

Intel·ligència emocional | 25h

Les emocions es defineixen com un estat afectiu, subjectiu i circumstancial, que s’identifiquen i es regulen a partir de l’experiència. Són una resposta psicofisiològica de l’ésser humà, que està connectada amb el sistema endocrí i amb els processos cognitius, i tenen una característica integradora que afavoreix el ple desenvolupament de l’individu en societat.

Anar al Campus