COMISSARIA GENERAL INVESTIGACIÓ CRIMINAL REUNIÓ 9 MARÇ 2022

by | març 11, 2022 | COMUNICATS INVESTIGACIÓ

Us donem trasllat dels temes tractats en l’esmentada reunió:

• Llocs de treball vacants:

Després del darrer concurs d’investigació, s’han quedat molts llocs de treball vacants, concretament 191. Informen que això ha estat degut a la baixa participació en el concurs. S’han publicat diversos oferiments per anar cobrint aquestes vacants.

Es demana quants llocs de treball hi ha en propietat a l’especialitat, a totes tres branques i, també una relació de quines places estan cobertes en comissió de servei i adscripcions provisionals.

Posem en coneixement dels caps de la CGIC, que en comparativa amb altres llocs de treball, ja no resulta atractiu accedir a l’especialitat d’investigació i que per aquest motiu es produeixen tantes vacants.

• Complements, dietes, horaris:

Els plusos no estan actualitzats, les dietes no es cobren si no surts de la regió, els horaris són molt inestables pel fet d’estar a la modalitat d’especial específic. Tot plegat, condicionants que reforcen el fet que l’especialitat ja no sigui atractiva.

• Funda armilla:

No es preveu el lliurament de funda de l’armilla antibales.

• Vehicles:

La renovació de vehicles es preveu que es faci després que es faci a USC que es considera prioritari. No els consta que es vulgui fer modificació dels vehicles, però miraran d’obtenir informació sobre el tema.

• Compensació dels equips de treball conjunt:

Estan intentant que casos individuals on un agent extern col·labora amb investigació, sigui comissionat per tal de poder tenir el benefici retributiu com a compensació.
En el cas dels equips de treball conjunt, cal mirar cada cas en particular.

• Nou Decret d’estructura:

Es començarà a treballar amb un nou Decret d’estructura que serà el que definirà com seran les guàrdies. Mentre no s’apliqui aquest nou Decret, consideren que el sistema de guàrdies ha de ser asimètric, ja que segons el territori, les guàrdies han de ser d’una manera o altra.
Ens passaran propostes de funcionament de les guàrdies perquè els sindicats puguem dir la nostra i fer aportacions.


• Projecte de Policia Científica:

A finals de l’any 2021 es va presentar un nou projecte de policia científica.
El principal problema actual és que no estan reconegudes les policies científiques a territori i això comporta que l’especialitat estigui molt fragmentada.
La proposta que la CGIC està valorant és que totes aquestes unitats de policia científica pengin de les UTPC, que siguin reconegudes com a especialitat de nivell 3 i que les UTPC passin a dependre funcionalment de la DPC.

Pretenen fer agrupacions i passar dels 59 centres de treball actuals als 24.
Per exemple, RPP o RPTE que són regions petites, podrien acabar tenint un sol centre de treball cadascuna d’elles, la RPMB quedaria igual que està actualment, RPMS passaria de 10 a 4 centres de treball, RPGI quedaria amb 4 centres de treball, la RPC també baixaria a 4, RPCT a 3, etc.

• Imputacions horàries AIC Girona:

L’SME vam posar en coneixement dels caps de la CGIC que a principis de 2022 vam registrar un escrit adreçat a la SGRH en el que denunciàvem que durant el passat any 2021, i amb motiu de la pandèmia, a l’Àrea d’Investigació Criminal de Girona es van detectar errades en les imputacions horàries dels agents en les guàrdies presencials que es realitzen a l’Àrea, les quals són serveis planificats, concretament:

1. En el torn de treball planificat de dilluns a divendres s’imputaven en una jornada una part d’hores com a planificades normals i un altre part de la jornada com a perllongament.
2. En jornades de treball planificat de cap de setmana s’imputaven unes hores com a planificades i una part d’hores com a reincorporació.

Cal destacar que en imputar d’aquesta manera, les hores imputades com a Perllongament o Reincorporació van a la Bossa Lineal sense coeficient multiplicador a final d’any, en lloc d’anar a la bossa d’hores planificades.

En tot cas, des de la CGIC ens manifesten que es miraran aquest tema per tal de posar-hi solució. L’SME, de tota manera continuarem esperant la resposta de la SGRH al nostre escrit i, arribarem fins on faci falta per solucionar el problema.

• Indemnitzacions AIC:

Exposem que és necessari que a les AIC se’ls tingui en compte com a àmbit operatiu l’ABP on estan físicament de cara a la generació de les indemnitzacions per raó de servei. Són moltes les vegades que passen tota la jornada de treball molt lluny del seu centre de treball, però sense sortir de la regió i això fa que no tinguin dret a indemnització per raó de servei.

• Torn partit:

De diverses queixes que han arribat de denegacions de la possibilitat de fer torn partit, la CGIC ens informa que mai s’han oposat a un torn partit, sempre que no tingui un impacte negatiu en el servei.

• Laboratori DPC Egara:

El laboratori de la policia científica està impracticable.
Hi ha una petició feta i que ja està aprovada i pendent d’execució.
Els consta que al llarg d’aquest 2022 es podrà ja tenir en condicions el laboratori.

• Qüestions diverses:

  • Faran un recordatori als comandaments sobre quin és el circuit a seguir per rebre suport psicològic per determinades actuacions / investigacions.
  • Ens informen que ha de ser la Subdirecció de Recursos humans qui impulsi un grup de treball per elaborar el pla de carrera professional a l’especialitat.
  • Han tramitat 412 felicitacions internes i 24 externes. També han tramitat 78 condecoracions de les quals 21 són externes.
  • Preveuen que es produeixin 22 jubilacions. També previstes 21 segones activitats que ja estan en aquesta situació i 4 pendents d’aprovar per la comissió.
  • Estan treballant per millorar el servei de fibra òptica a l’edifici dels serveis centrals.
  • S’estan fent gestions per tal que els mossos no hagin de recollir la marihuana de les plantacions. Pel que fa a l’emmagatzematge s’està pendent de l’entrada en funcionament del búnquer de Nou Barris.
  • Hi ha un projecte que s’està estudiant per tal de dotar d’armes més adequades al personal de la CGIC.
  • La CGIC estan d’acord en el fet que caldria modificar la normativa en matèria de vacances i permisos per tal d’adequar-los a la realitat de l’horari especial específic.

Qualsevol dubte o qüestió que requereixis, no dubtis en contactar amb nosaltres.

Sempre Mossos d’Esquadra