Comitè de seguretat i salut laboral 17 de juny de 2022

by | juny 23, 2022 | COMUNICATS SALUT LABORAL

Us donem trasllat de les qüestions tractades en la reunió:

Vigilància de la Salut

Es fa la presentació de la nova Cap de Servei de Vigilància de la Salut, la doctora Sara Girón. Entre altres qüestions s’informa de la nova incorporació del Cap de Ganivet psicològic Sr. Jordi Vilardell.

Exàmens de salut laboral

La campanya d’exàmens de salut la qual es va iniciar el 25/05 i finalitzarà el 30/06, no està tenint uns resultats òptims referent a la participació dels treballadors.
Recordem que els dos anys l’anterior la xifra de participació va ser molt baixa, si bé en un principi es podia relacionar per tema pandèmia, no s’entén perquè aquests anys aquesta qüestió no acaba de funcionar i resulta d’interès per part del col·lectiu.

Anàlisi de dades

Actuacions realitzades i activació del Protocol per a la prevenció, detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic, laboral i altres discriminacions a la feina de la PG-ME i també de l’activació del Protocol per a la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual i /o de la identitat sexual de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.

Absentisme

Hi ha una baixada considerable de l’absentisme laboral en aquest primer trimestre de l’any respecte als anteriors.
Avaluacions llocs de treball.
Se’ns informa de les diverses Avaluacions fetes en el transcurs de l’any en diversos centres de treball.

Novetats prevenció

Es porten a terme tres actuacions essencials en l’àmbit de la prevenció del CME

  1. Se’ns informa de la formació del Grup de treball sobre el risc de suïcidi a la PGME , aquets elaboraran un document inicial de partida i posteriorment, es convocarà a la part social per elaborar un procediment d’actuació.
  2. Referent a l’avaluació de riscos psicosocials està prevista iniciar-la el darrer trimestre de l’any, però no serà fins l’any 2023 que serà efectiva per tot el col·lectiu. A tenir molt en compte la participació, ja que en cas de no arribar a uns mínims no tindria cap validesa.
  3. L’activació del Grup de Salut mental per a cossos operatius del Departament d’Interior. Es recuperarà el Programa Espai amb el mateix equip. Aviat se signarà el conveni amb l’Hospital del Mar i es posarà en marxa.

Sempre Mossos d’Esquadra