Consell de la Policia d’11 de desembre del 2023

by | des. 12, 2023 | COMUNICATS ALTRES

En aquesta nova sessió ordinària SAP i SME hem tornat a exigir un increment retributiu per a totes les persones membres del CME que serveixi per reduir la pèrdua de més d’un 22% de poder adquisitiu.

Ahir es va realitzar una nova sessió ordinària del Consell de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. A continuació us fem un resum dels punts més rellevants. Una sessió on ha quedat de nou en evidència la distància entre el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) i les polítiques (o maneres de fer) del Departament d’Interior. Us fem un resum dels punts més importants.

Primer.- Convocatòries.

En relació a la nova convocatòria d’accés, la primera prova està prevista per al 13 de gener del 2024.  Se’ns ha informat que es demora el concurs d’intervenció especial per a la categoria de caporal/a. Així mateix s’ha manifestat la “intenció” de convocar un concurs per a l’especialitat d’investigació de cares a finals del 2024! Per últim es preveu el concurs general per a mes de gener del 2024.

Segon.- Mesa general de la funció pública.

Novament se’ns informa que, tant els increment retributius de caràcter bàsic, com la recuperació del FAS son competència de la Mesa General i aquestes qüestions resten supeditades a la Llei de pressupostos de al Generalitat.

En quan al criteri del permís parental de 8 setmanes, se’ns informa que NO es retribuirà. No obstant s’està a l’espera (i es tiren pilotes fora) per si l’Institut Nacional de Seguretat Social pot preveure alguna prestació associada a aquest dret. Mentrestant el criteri seguirà essent de NO retribuir-lo.

Tercer.- Mesa de negociació.

El proper 22 de desembre a les 12:00 hores es tornarà a reunir la Mesa de negociació. Des del SAP i des de l’SME hem tornat a reclamar (en solitari) la necessitat d’incrementar les retribucions de TOTES les persones membres del cos de mossos d’esquadra.

Seguim denunciant que com a treballadores i treballadors públics hem perdut més d’un 22% de poder adquisitiu i per tant és imprescindible incrementar les retribucions. Denunciem a més, com els mossos i les mosses d’esquadra seguim essent testimonis les millores econòmiques d’altres col·lectius professionals sí estan incrementant de manera lineal les seves retribucions, qüestió que genera un greuge comparatiu amb el cos de mossos d’esquadra.

A més, hem tornat a denunciar els greuges comparatius que ha generat l’Acord de 31 de juliol i les conseqüències que aquest té sobre llocs estratègics (i clarament estigmatitzats fins i tot per altres sindicats) com els Grups d’Atenció a la Víctima o l’Oficina Tècnica de l’APEN, la qual hem recordat, s’encarrega de gestionar més de 30.000 trasllats anuals i per a qui reclamem una solució concreta.

Per últim, veient que de cares al proper 22 de desembre es parlarà de Pla de Carrera Professional, des d’ambdues organitzacions sindicals hem demanat que se’ns informi del pressupost que el Departament d’Interior té previst per aquesta qüestió. Serà llavors quan podrem fer una primera previsió de les condicions d’un possible pla de carrera professional.

Quart.- PGA02.

Segons les dades que ens han passat avui al Consell de la Policia, el 98,08% de les persones membres del cos de mossos d’esquadra han cobrat el 100% del complement.

Cinquè.- Grup de treball d’ARRO i d’Investigació.

La Direcció general de la policia no considera hores d’ara que s’hagi de constituir un grup de treball per parlar de les condicions específiques d’ARRO i Investigació. Ha justificat aquesta decisió emparant-se en l’actual mesa de negociació.

Des del SAP i des de l’SME hem portat a aquest Consell de la Policia una Nota Informativa redactada per un efectiu adscrit a una Unitat d’Investigació Bàsica amb la qual ha quedat en evidència quin és l’estat d’abandonament que es pateix.

Increment de la càrrega de treball, manca d’efectius i de material, augment de l’activitat delictiva, sensació de saturació entre els efectius policials, seguretat jurídica exposada i salut física i mental compromesa son algunes de les qüestions que consten en aquesta Nota Informativa i que s’han exposat al Consell de la Policia.

Després de la lectura de la Nota i de denunciar que la situació que és general, la Prefectura i el Comissari en Cap (acceptant tots i cadascun dels extrems que s’hi exposaven) s’han compromès a abordar aquesta situació. Esperem per tant que es faci en col·laboració amb les nostres organitzacions sindicals.

Sisè.- Iniciatives normatives.

A dia d’avui encara està oberta la negociació dels Pressupostos de la Generalitat i la llei de mesures que l’acompanya. En quan a la nova llei del sistema se n’està parlant amb aquelles formacions polítiques que tenen responsabilitat de Govern (ja sigui autonòmic o municipal).

En quan a la taula de treball del Decret d’Estructura està prevista una nova reunió per al proper 18 de desembre.

En quan al Decret de provisió aquest està en fase de recepció d’informes i sobre el d’eleccions al Consell de la Policia de la Generalitat, s’han fet les notificacions de tràmit d’audiència. Per últim i respecte del Decret d’uniformitat està previst que entri en fase d’audiència el proper mes de gener.

Des del SAP i des de l’SME hem denunciat les formes amb les quals ha tornat a actuar el Departament d’Interior sobre les propostes que es presenten a la llei de mesures que acompanya sempre a la de pressupostos i que afecten les condicions laborals del cos de mossos d’esquadra.

En aquest sentit recordem que segons marca l’EBEP, el text de la proposta presentat s’hauria d’ haver negociat i pactat amb les organitzacions sindicals cosa que no s’ha fet. Aquesta no és una qüestió menor.

I és que per posar un exemple, el text que ja s’ha presentat sobre Pla de Carrera Professional Horitzontal (sense haver-se negociat) preveu la pèrdua de nivells o graus assolits, aspecte que des del SAP i des de l’SME no hi estem gens d’acord. Per tant, hem reclamat tenir accés a totes les propostes que s’han presentat que tinguin afectació sobre les condicions laborals del CME.

Setè.- Instrucció 7/2023 sobre defensa jurídica.

Aquest (juntament amb el de les reclamacions retributives) ha estat el punt més calent d’aquest Consell de la Policia. I és que des del SAP i des de l’SME hem deixat en evidència la desatenció i la inseguretat que provoca sobre les persones del CME, la nova Instrucció 7/2023 de 27 d’octubre de representació i defensa jurídica.

Recordem que SAP i SME, porta dues sessions ordinàries del Consell de la Policia reclamant una reunió amb el Gabinet Jurídic del Departament de Presidència i el Servei d’Assessorament Jurídic de la Direcció general de la policia per discutir, abans de la publicació de la instrucció, el contingut de la mateixa.

No obstant, i malgrat en data de 21 de setembre presentéssim un nou escrit per intentar modificar el seu contingut, el Departament d’Interior ha tirat pel dret i ha publicat una instrucció (la 7/2023) que deixa abandonades i indefenses jurídicament, les persones membres del CME.

I us expliquem per què? Pareu atenció!

Malgrat ho hem reclamat dues vegades per escrit, la Instrucció 7/2023 no distingeix el dret de l’assistència jurídica (dret individual de l’agent afectat) del dret de l’assistència lletrada (el qual pot ser exercit tant per advocats de la Generalitat i/o lletrats habilitats pel Departament d’Interior, com per professionals lliurament designats pel mateix agent).

La Instrucció 7/2023, mitjançant el DAD90, només dona peu a sol·licitar o renunciar a l’assistència jurídica dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat. De renunciar-hi, la persona membre del CME que hagi de ser indemnitzada no podrà reclamar el rescabalament econòmic de l’Administració, ja que haurà signat en el DAD90 de renúncia l’assistència jurídica.

La resposta a les nostres afirmacions és que és el Departament de Presidència (mitjançant el Gabinet Jurídic) el qui ha marcat en un informe, quin és el seu criteri. No obstant, i malgrat ens afecta, cap sindicat de mossos ha tingut accés a aquest suposat informe. Molt transparent tot plegat!

Per tant, des del SAP i des de l’SME exigim una rectificació immediata d’aquesta qüestió, així com una resposta ràpida i satisfactòria de la mateixa. Mentrestant, demanem a la nostra afiliació que davant qualsevol situació jurídica es posi en contacte amb els nostres delegats i les nostres delegades, les quals ja tenen clares indicacions de quins son els passos a seguir.

Vuitè.- Material balístic.

Tal i com informéssim en comunicat d’1 de desembre, la Direcció general de la policia ha iniciat una licitació urgent per comprar material balístic, la qual cosa celebrem. No obstant, en el Consell d’ahir vam elevar la queixa/reclamació feta per escrit el passat 16 de novembre, de dotar a les totes les unitats d’ordre públic del CME de material d’obertures.

Veure imatges com les de la gàbia construïda a mà per efectius de la BRIMO del passat 30 de novembre en el desallotjament de “El Kubo i La Ruïna” poden fer fins i tot gràcia, però és una mostra evident (o lamentable) de com han de buscar-se la vida els efectius d’ordre públic del cos de mossos d’esquadra per fer la seva feina i no exposar la seva integritat (o exposar-la el mínim possible).

Aquestes han estat les qüestions més importants d’aquest Consell de la Policia. Com us hem dit a l’inici, ja sigui amb el tema retributiu o de la defensa jurídica, queda en evidència la distància de posicions entre el Departament d’Interior i les dues organitzacions sindicals.

Per a més informació poseu-vos en contacte amb la nostra xarxa de delegats i de delegades.

SAP-SME Junts, serem millors!