Consell de la Policia de 8 de juny del 2023

by | juny 8, 2023 | COMUNICATS REUNIONS

Avui s’ha reunit en sessió ordinària el Consell de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. A continuació des de l’SME i des del SAP-FEPOL us fem un resum dels punts més importants que s’hi ha tractat i de com els hem defensat conjuntament.

Primer: Nou procediment sobre recollida de mostres d’orina, saliva i cabell a les persones membres del cos de mossos d’esquadra.

El nou Intendent Cap de la Comissaria General d’Investigació Interna i Afers Disciplinaris (CGIID) ens ha informat que aviat se’ns convocarà a una reunió, per informar-nos i debatre del nou procediment de recollida de mostres per a la detecció de substàncies, així com per continuar treballant en la modificació del règim disciplinar del cos de mossos d’esquadra.

Segon: Estat de convocatòries.

Hi ha hagut una modificació en les convocatòries de Trànsit, ARRO i BRIMO s’ha desplaçat la publicació al 21 de juny. Per petició de la Prefectura s’ha considerat oportú incrementar el nombre de places que s’oferiran al concurs d’ARRO. Més concretament s’oferiran la RPM Sud (16 places més de les inicialment previstes), RP Central (8 més) i RP Pirineu (6 més).

S’estan començant a treballar les convocatòries en el quart trimestre Intervenció en Muntanya, Intervenció Especial, TEDAX, Intervenció en medi aquàtic les quals segueixen en previsió de publicació durant el quart trimestre d’enguany.

Finalment, segueix en previsió la publicació d’un concurs general també per al quart trimestre d’aquest 2023.

Tercer: Informació sobre la mesa de negociació.

Per la setmana següent està prevista una nova reunió. En aquest sentit, des de l’SME i des del SAP-FEPOL s’ha plantejat al Consell de la Policia que s’acceleri el ritme de la negociació i que, per tant, es reuneixi la Mesa cada tres dies.

Des de la DGP es considera, que per poder treballar correctament les propostes que des de les organitzacions sindicals estem presentant, el més idoni és deixar el temps pertinent. No obstant s’intentarà convocar una reunió setmanal de la Mesa de negociació.

Per altra banda, pel que fa a la distribució d’hores extraordinàries, des de l’SME i des del SAP-FEPOL hem reclamat una bossa d’hores per a cadascuna de les Regions Policials. Des de la DGP no es considera atenent que cal una homogeneïtzació sobre la distribució d’uns recursos que són extraordinaris.

Quart: Informació sobre iniciatives normatives.

 • Decret d’estructura de la DGP.
  Després que el Parlament de Catalunya hagi instat al Govern de la Generalitat a constituir un grup de treball que abordi i consensuï el Decret d’estructura de la Direcció General de la Policia, avui se’ns ha manifestat que ens convocaran a una reunió a la qual participaran els comandaments del cos, les organitzacions sindicals i els grups amb representació al Parlament de Catalunya.
 • Nova llei de la policia.
  Se’ns informa que, davant la complexitat del text, el grup de treball que està constituït a tal efecte continua treballant. Hi ha una previsió de primera proposta de text sobre el mes d’octubre-novembre.
 • Decret de provisió i decret sobre eleccions sindicals.
  Per altra banda, pel que fa als projectes del decret provisió i del decret d’eleccions sindicals, un dia abans de la sessió ordinària que avui s’ha realitzat, l’Administració ens ha lliurat una primera proposta.
  Per tant, les organitzacions sindicals hem de valorar el text que se’ns ha lliurat i fer les propostes i esmenes oportunes, ja que hi ha qüestions que, amb una primera llegida, ja s’han observat que caldrà modificar.
 • Decret d’uniformitat.
  Estem en la darrera fase (fase de consulta prèvia i tramitació) sobre aquest nou decret, dins del qual s’aborda i s’incorpora el procediment de concessió de medalles i distincions, clarificant i diferenciant l’acte meritori, de la trajectòria professional. Una vegada es tinguin tots els informes preceptius necessaris passarà a informar-se al Consell de la Policia.

Cinquè.- Instrucció sobre assistència jurídica

La setmana que ve se’ns lliurarà aquesta nova instrucció. Per tant, esperarem a veure quin és el seu redactat per fer-ne la publicitat pertinent, reservant-nos

Sisè.- Informació sobre parc mòbil

Properament començaran a arribar dos-cents vuitanta-tres (283) vehicles de paisà. D’aquests, quinze (15) arribaran a finals d’aquest mes, dos-cents vint-i-cinc (225) arribaran a mitjans de juliol, vint-i-sis (26) a primers de setembre i 17 a mitjans d’octubre. La major part d’aquests vehicles aniran destinats a les unitats d’investigació.

Es recorda la licitació de cent setanta-sis (176) vehicles, dels quals cent tres (103) aniran destinats a Trànsit. Alhora, per al 2024 està prevista l’arribada de sis-cents noranta-un (691) vehicles més.

Pel que fa als vehicles 4×4 se n’han tornat a comprar i està prevista la seva arribada aquesta mateixa tardor.

Setè.- Informació sobre infraestructures.

Respecte a problemàtica sobre climatització els problemes més importants que s’ha detectat és a la Comissaria de Les Corts de Barcelona. Per altra banda, i respecte a la galeria de tir de Sants-Montjuïc les dues organitzacions sindicals farem un comunicat a banda, especificant la resposta que ens ha donat l’Administració per l’escrit presentat per SAP-FEPOL el 9 de maig del 2023.

Respecte dels rumors sobre ACD de Barcelona se’ns confirma que, malgrat que sí hi ha la previsió de canvis en la gestió de les persones detingudes, no s’obrirà una nova àrea de custòdia a la Comissaria de Sants. En aquest sentit, deixant clar que s’ha de treure pressió a l’ACD de Les Corts, se’ns informarà del que s’acabi decidint en el moment que estigui decidit.

Aquestes han estat les qüestions tractades en aquest Consell de la Policia. Els delegats i les delegades de l’SME i del SAP-FEPOL resten a disposició de tota la seva afiliació per a qualsevol dubte o aclariment.

Sempre Mossos d’Esquadra