El Jutjat obre peça separada sobre la convocatòria de la plaça de Major

by | abr. 18, 2024 | COMUNICATS ALTRES

La Jutgessa insta al Departament d’Interior a aportar l’expedient administratiu de l’oposició de la segona plaça de Major del cos de mossos d’esquadra.

Tal i com féssim públic en el comunicat de 21 de març del 2024, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) vam impugnar judicialment, la convocatòria de la segona plaça de Major per al Cos de Mossos d’Esquadra.

Després d’estudiar amb els nostres serveis jurídics les bases del procés, ambdues organitzacions sindicals consideràvem i considerem que, (presumptament) s’està produint una vulneració flagrant del Decret 401/2006, de 24 d’octubre, sobre provisió de llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra.

El fet que només sigui requisit per opositar (1) presentar el formulari de sol·licitud dins del termini estipulat, amb l’acreditació del pagament de la taxa d’inscripció i (2) que no es contempli la realització de cap prova o entrevista amb la qual les persones que hi participen puguin acreditar que disposen dels coneixements i de les aptituds suficients per a poder assolir la plaça de la categoria de Major, creiem que són motius suficients d’impugnació.

Així, després de la interposició del recurs, la titular del Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona ha obert Procediment abreujat amb peça separada i mesures cautelars coetànies, amb el qual insta al Departament d’Interior a fer les al·legacions oportunes en el termini de 10 dies, aportant també l’expedient administratiu.

Per tant, fent una lectura positiva, des del SAP i des de l’SME esperem veure quina és la documentació que el Departament d’Interior aportarà i amb la qual justificarà que la convocatòria de la segona plaça de Major respecta en tot moment la normativa vigent.

Mentrestant ambdues organitzacions sindicals seguirem afirmant que ni el moment, ni les formes amb les quals ha actuat el Departament d’Interior han estat les adequades. La Institució (que nosaltres també representem) no es pot permetre el luxe en cap de les seves convocatòries (i menys la de major categoria professional) que es faci una lectura pública de “convocatòria feta a mida”.

Permetre-ho o provocar-ho ens debilita com a cos, ens debilita com a institució i allarga la distància entre la base i la cúpula del cos.

Insistim que a dos dies d’unes eleccions autonòmiques al Parlament de Catalunya hagués estat preferible esperar a la conformació d’un nou Govern. És evident que no haver-ho fet així ha obert l’ombra de la sospita que en qualsevol cas, i més com a cos policial, caldria haver evitat.

SAP-SME Junts, serem millors!