Podria perfectament tractar-se de la gran novel·la de Victor Hugo publicada el 1862. No ho és!

Per desgràcia, és un dels qualificatius que ens ha vingut a la ment en saber les últimes accions de la nostra “estimada” administració.

El passat dissabte 27 de març es va produir el canvi d’horari. Els efectius que van realitzar el seu torn de treball en la franja de T/N, a les 2h van avançar els rellotges per a ficar les 3h.

La nostra administració, en modus estalvi total pel que els interessa, ha fet que a aquells efectius que van treballar aquell torn, en no realitzar 12h de treball efectiu, no se’ls generi la compensació econòmica de 8 euros bruts (6’80 nets)

Encara que es trobi tipificada normativament, és una decisió molt miserable “castigar” retirant aquesta compensació a uns treballadors/res sotmesos als torns de cap de setmana, en franja de nit i amb totes les dificultats que comporta el carrer. Uns efectius que, atenent aquest horari, van haver de fer el seu àpat on van poder i com van poder.

No només no és suficient que les compensacions per aquests tipus de torns a Moss@s no estiguin a l’alçada, sinó que, l’administració se n’aprofita per treure’ns el que pugui. INTOLERABLE!

El mateix passa amb la quantitat de 2’86 euros bruts per l’hora de 2h a 3h no compensada.

Mentrestant, a Moss@s ho seguim donant tot. Ja veiem com actua el nostre departament.

Per tot això, des de l’SME exigim que es compensi sempre als Moss@s del torn nit per les pèrdues retributives que implica el canvi horari.

Salvin aquests grans professionals que segueixen fent els seus torns i retribueixin i fidelitzin els qui no fallen. Rectificar és de savis.

Departament d’Interior, DGP i SGRH, mostrin una escletxa de saviesa i dignitat: paguin la compensació econòmica de 8 euros bruts d’aquell torn i els 2,86 bruts d’aquella hora.